Home>Project>Tuinlei, Schelle
{"slide_to_show":"1","slide_to_scroll":"1","autoplay":"true","autoplay_speed":"3000","fade":"false","speed":"300","arrows":"true","dots":"false","loop":"true","nav_slide_column":5,"rtl":"false"}
Ongecategoriseerd

Tuinlei, Schelle


Een nieuwbouwproject van drie huizenblokken en twee urban villa’s sluit aan op het bestaande weefsel van de Tuinlei. De landschappelijke insteek van het openbaar domein, de uitgebreide padenstructuur en sterk vergroende woonstraten zorgen voor de inbedding in de landelijke omgeving. De wegenis is ingericht als een woonerf, de voetganger is de maatstaf. Grachten en een infiltratie- en bufferbekken verzekeren de opslag en insijpeling van regenwater.

Een voorbijgestreefd openbaar domein, dito infrastructuur en enkele braakliggende percelen die in aanmerking kwamen voor ontwikkeling. Dat waren tot voor kort de kenmerken van het gebied tussen de spoorlijn en de Tuinlei in Schelle. Een nieuwe ontwikkeling sluit naadloos aan op het bestaande weefsel en zorgt voor een verbinding naar de toekomstige fietssnelweg langs de spoorlijn.

Verbonden en ingebed

Het nieuwbouwproject is een eerste fase van een groter geheel. Het bestaat uit drie huizenblokken met eengezinswoningen en twee urban villa’s met meergezinswoningen. De huizenblokken takken aan op de Clement Bolsensstraat, een vrijliggend betonnen fietspad verbindt de wijk met de toekomstige fietssnelweg en de bestaande Tuinlei. Dit fietspad sluit aan op de volkstuintjes ten oosten van het project. Door de vele trage doorsteken is het project goed verbonden met en ingebed in zijn omgeving. Het openbaar domein is hertekend met de nadruk op verschillende duurzaamheidsaspecten: voldoende open ruimte, de afwisseling van pleinen en groene plekken, de integratie van water als functioneel en creatief element. De realisatie van de toekomstige fasen schept de mogelijkheid om ook het bestaande weefsel verder te ontharden en te vergroenen.

De voetganger als maatstaf

Voor het gemotoriseerd verkeer verloopt de ontsluiting van het woonproject uitsluitend via de Clement Bolsensstraat. Voetgangers en fietsers kunnen ook gebruik maken van onder andere de bestaande voetweg die aansluit op de Tuinlei. Die verbinding is verbeterd door de aanleg van het fietspad. Er zijn verschillende voetgangers- en fietsersverbindingen doorheen de nieuwe wijk. De wegenis is ingericht als een woonerf met een gelijkgronds wegprofiel. De U-vormige structuur bestaat uit een betonnen rijloper met kasseistrook waarop gekruist en geparkeerd kan worden. Het wegbeeld wordt op deze manier visueel versmald en dat heeft een gunstig effect op de snelheden. Langsheen de huizenblokken zijn er groene bermen met grachten. Deze grachten hebben een zachte wand aan de kant van de weg en een houten beschoeiing langs de woningen. Zo is er binnen een beperkte rooilijn toch plaats voor natuurlijke waterbuffering. De verharding is beperkt zodat water en groen de hoofdrol spelen in het wegbeeld. Dit alles zorgt voor een klimaatrobuuste wijk waar het aangenaam vertoeven is.

Groen en speels Ter hoogte van de urban villa’s verbreedt de rooilijn om plaats te maken voor een ruime blauwgroene as. Het water krijgt hier meer plaats om te bufferen en te infiltreren. In de groenstrook zijn bomen aangeplant. Die komen ook terug in de parkeerstroken en versterken de groene structuur. Langs de urban villa’s start het fietspad dat aansluit op een groot natuurlijk bufferbekken en de gemeentelijke volkstuintjes. Dat grote bufferbekken vormt een geheel met het bestaande open landschap. Het kent een extensief beheer waardoor het er natuurlijk en groen uitziet, een landschappelijke inkleding als zachte overgang naar de velden. Een bestaande gracht langs de spoorlijn kreeg een nieuw profiel en fungeert als natuurlijke afscheiding tussen de fietssnelweg en de rijweg.