Home>Project>‘t Zand en Vrijdagmarkt, Brugge
{"slide_to_show":"1","slide_to_scroll":"1","autoplay":"true","autoplay_speed":"3000","fade":"false","speed":"300","arrows":"true","dots":"false","loop":"true","nav_slide_column":5,"rtl":"false"}

‘t Zand en Vrijdagmarkt, Brugge


Het grootste plein in het centrum van Brugge is volledig opnieuw ingericht. ’t Zand en de aangrenzende Vrijdagmarkt zijn getransformeerd naar een elegant, multifunctioneel en eigentijds plein, dat weer volwaardig deel uitmaakt van de door UNESCO als Werelderfgoed erkende binnenstad. In het ontwerp staat de beleving van de bezoeker centraal. Het is een groene rand rond een open hart.

Geen plein in Vlaanderen kent zoveel activiteit als `t Zand. Met jaarlijks 220 evenementen is het een van de belangrijkste pleinen van Brugge. Mede door het flankerende concertgebouw verleent ’t Zand de stad een uitstraling die tot ver buiten de stadsgrenzen reikt. In 2014 besloot het stadsbestuur om het toen versleten en verweesde evenementenplein functioneler, duurzamer en meer inzetbaar in te richten. Het streefde naar een ontwerp dat paste in het kader van een historische binnenstad en toch een frisse, hedendaagse uitstraling had, met een menselijke schaal en intimiteit. Vier essentiële uitgangspunten lagen aan de basis van het ontwerp.

Van barrière naar verbindende schakel

Opeenvolgende infrastructurele ingrepen hadden ertoe geleid dat ’t Zand zijn relatie met het middeleeuwse stadsweefsel was verloren en zelfs als een barrière werd ervaren. Door het herstellen van de verbinding dwars over het plein is de wijk West-Brugge vandaag weer een volwaardig deel van het Brugse centrum. Aan de zuidkant van ’t Zand is een groene verbinding gemaakt met het Koning Albert I-park. Het Concertgebouw van de architecten Robbrecht en Daem is daardoor ingebed in een landschappelijke context. Bij elkaar zorgen deze ingrepen dat het plein niet langer een eindpunt is, maar weer als schakel tussen de verschillende stedelijke ruimtes van Brugge functioneert.

Een plein voor voetgangers en fietsers

Het autoverkeer op en rond ‘t Zand is gereduceerd door een nieuwe verkeersafwikkeling. Hierdoor worden voetgangers en fietsers de hoofdgebruikers van het plein, en is de relatie tussen pleinrand en middenzone versterkt. Voor de fietsers is er een ruime ondergrondse fietsenstalling, die de ruimtelijkheid van het plein verbetert. Afhankelijk van toekomstige behoeften kan ze eenvoudig worden uitgebreid. De toegankelijkheid en vormgeving van de fietsenstalling, in combinatie met een verfijnd materiaalgebruik, maken het gebruik ervan aantrekkelijk. Accenten in vormgeving en materiaalgebruik op het plein zijn doorgetrokken in de ondergrondse fietsenstalling, waardoor een geheel ontstaat.

Een groene rand rond een open hart

De nieuwe inrichting van ’t Zand geeft invulling aan de betekenis van het plein als stedelijke ontmoetingsruimte. Omdat er met grote regelmaat evenementen plaatsvinden, is het hart van het plein open gehouden. Langs de randen en de attractieve terraszone zorgen tientallen linden in dubbele rijen voor een intieme sfeer. Extra linden aan de noord- en zuidrand in ‘boombanken’ – een innovatieve en creatieve oplossing die vergroening boven op de parking mogelijk maakt – werken de groene omkadering van ’t Zand af. Dit maakt het plein aantrekkelijk en gezellig voor dagelijks gebruik, terwijl er genoeg ruimte is voor de wekelijkse markt, festivals en andere momenten waarop de Bruggelingen bijeenkomen. Ook is de historische rei ten oosten van ’t Zand beter zichtbaar en toegankelijk gemaakt dankzij de realisatie van een trappenpartij met terrassen aan het water. Daarmee heeft de stad een extra ontmoetingsplek gekregen. Bij de pleinaanleg was er veel aandacht voor detaillering. Voor de bestrating is een variatie van granietklinkers in verschillende kleuren, afwerking, formaten en legverbanden gebruikt. De bronzen kleur van de historische boomroosters wordt herhaald in de detaillering van talloze elementen, zoals de verlichtingsmasten en het straatmeubilair.

Toekomstgerichte faciliteiten voor evenementen

Ook op technisch vlak wil ’t Zand een voortrekker zijn in het vervullen van de ambitie voor een gezond en duurzaam Brugge. Een uitgebreide elektrische infrastructuur stimuleert het gebruik van schone energie bij de vele evenementen en markten. Het gebruik van dieselgeneratoren op ’t Zand behoort tot het verleden. De waterdichtheid van de parkeergarage is hersteld en het plein is afgewerkt met een duurzaam en degelijk bestratingsmateriaal. Bovendien is een toegelaten belasting van 25 ton boven een parkeergarage uniek in Vlaanderen. Het eindresultaat is een groene en multifunctioneel inzetbare ontmoetingsplek met een natuurlijke uitstraling en geborgenheid in het hart van de stad, die een natuurlijke verbinding maakt met het Albertpark en die de Brugse identiteit en stedelijke coherentie versterkt.