Home>Project>Vennestraat, Genk
{"slide_to_show":"1","slide_to_scroll":"1","autoplay":"true","autoplay_speed":"3000","fade":"false","speed":"300","arrows":"true","dots":"false","loop":"true","nav_slide_column":5,"rtl":"false"}

Vennestraat, Genk


De Vennestraat is de kosmopolitische slagader van Genk, in de schaduw van C-Mine. Ze is heringericht tot een kwalitatief hoogstaande winkel- en wandelstraat. Ze moet voor Genk en omstreken de referentiestraat worden op het vlak van zien, proeven, ruiken, horen en voelen, en een weerspiegeling vormen van de culturele en culinaire diversiteit van deze buurt. 

C-Mine is de voormalige mijnsite van Winterslag. Het gebied krijgt een nieuwe bestemming met het accent op creatieve-economieprojecten. De Vennestraat ligt haast letterlijk in de schaduw van de vroegere steenkoolmijn en is de kosmopolitische slagader van Genk met zijn restaurantjes, cafés, gespecialiseerde winkeltjes, galerijtjes en de wekelijkse versmarkt. Met de recente herinrichting is ze een kwalitatieve, veilige winkel- en wandelstraat geworden. Samen vormen C-mine en de Vennestraat een boeiende combinatie: de ene inspireert en boeit, de andere laat mensen ontspannen en genieten.

Straat van de zintuigen

‘Straat van de zintuigen’, dat is de slogan achter het herinrichtingsconcept van de Vennestraat. Door de herinrichting in combinatie met de talrijk aanwezige voedingszaken en horeca uit alle hoeken van de wereld staat de beleving centraal en is er ruimte om aan ‘zintuigenmarketing’ te doen. De Vennestraat moet de referentiestraat worden op het vlak van zien, proeven, ruiken, horen en voelen, en een weerspiegeling vormen van de culturele en culinaire diversiteit van deze buurt. Het ontwerp voor de straat brengt dit onder meer tot uiting in de vormgeving, de materiaalkeuzes en het kleurgebruik. Het streeft een zuiderse sfeer na die uitnodigt om de straat te gebruiken als een echte verblijfsruimte waar het aangenaam vertoeven is.

Bij de herinrichting zijn langsheen de gevels zeer brede stoepzones gecreëerd. Die zetten aan tot flaneren en geven de lokale handel en horeca ruimte voor het plaatsen van terrassen en het uitstallen van waren. De fietssuggestiestroken hebben dezelfde kleur als de stoepzones. Dit verhoogt de leesbaarheid en de samenhang van de verschillende langzaam-verkeerrelaties. En het versmalt het straatbeeld voor de autobestuurder waardoor die trager gaat rijden.

Compact, stedelijk plein

Als poort tot de Vennestraat en aansluitend bij C-mine is van de verbreding van het openbaar domein gebruik gemaakt om een compact, stedelijk plein te creëren. Deze zone is grotendeels verkeersvrij en ze is vooraan op hetzelfde niveau als de woningen gebracht. Zo ontstaat er ruimte voor de horeca en voor evenementen en de markt. Op het plein is in een waterpartij voorzien. Die refereert aan  het concept ‘straat van de zintuigen’, water kun je horen en voelen. De vormgeving van het plein speelt handig in op het bestaande niveauverschil. Dat wordt naar de buitenkant van het plein gebracht en weggewerkt door middel van schanskorven en een trapconstructie. Hier wordt niet alleen extra ruimte voor parkeren gerealiseerd maar wordt bovendien een aangenaam verblijfskader gecreëerd dat zowel ruimtelijk als functioneel de link legt met de toegang tot C-Mine.