Home>Project>Rector de Somerplein, Leuven
{"slide_to_show":"1","slide_to_scroll":"1","autoplay":"true","autoplay_speed":"3000","fade":"false","speed":"300","arrows":"true","dots":"false","loop":"true","nav_slide_column":5,"rtl":"false"}

Rector de Somerplein, Leuven


Enkele jaren geleden liet de Stad Leuven het toenmalige Fochplein (nu Rector de Somerplein) volledig heraanleggen. Het gevoel groeide dat het mooie plein te stenig, te hard was en een groene aanvulling nodig had. Er werd gekozen voor het begroenen van de zeer brede traptreden naar de ondergrondse parking.

Bij de heraanleg van het Rector de Somerplein enkele jaren geleden koos de Stad voor een ruim plein, verhard van gevel tot gevel, met een grote ondergrondse fietsenstalling en transparante luifels voor de af- en aanrijdende bussen. Autoverkeer is er verboden, met uitzondering van bewonersverkeer. Fietsers zijn er koning. Aan de vraag voor een groene aanvulling was niet makkelijk tegemoet te komen. Het ontwerpbureau wilde in geen geval raken aan de kern van het pleinconcept. Ten behoeve van de voetgangers en op voorschrift van de brandweer kon er geen sprake zijn van grote boombakken op de stoepen langs de gevels. Langs de fiets- en busbaan bleek weinig ruimte voor prominente begroening. Ook het idee van gevelbegroening werd snel verlaten wegens te duur en te ingrijpend. Tal van ideeën werden gewikt en gewogen in nauw overleg met de stadsdiensten. Ten slotte viel de keuze op het begroenen van de zeer brede traptreden naar de ondergrondse parking, zonder dat die aan gebruikscomfort inboeten.

Begroening op maat

Langs de zuidzijde bestaat de inkleding uit smalle, metalen boom- en plantbakstroken. Deze treden zijn immers zeer zongeoriënteerd en bieden in de zomer een fijne zitplaats aan voorbijgangers. De treden dienden dus zo veel mogelijk vrijgehouden te worden. De trappenpartij aan de overzijde van het plein wordt minder intensief gebruikt. Dit bood de mogelijkheid tot ingrijpender begroenen, met struikmassieven en bomen die ver boven de glazen luifel uitsteken en aldus het hele plein een groenere aanblik geven.

Puzzel van boom- en plantbakken

De boom- en plantbakken zijn speciaal voor de plek ontworpen en uitgevoerd. Ze zijn een puzzel die zich perfect inpast in de traptreden en nog voldoende ruimte laat voor de trapgebruikers en voor een fietsgoot. De beplanting bestaat voornamelijk uit meerstammige solitairbomen en groenblijvende heesters met een onderbeplanting van vaste planten, siergrassen en bolgewassen. De plantbakken op de verhoogde muurtjes volgen langs weerszijden de ronding van de busstrook. De stadsdiensten zorgen jaarlijks voor een andere invulling ervan.