Home>Project>Victoria Regiapark, Gentbrugge
{"slide_to_show":"1","slide_to_scroll":"1","autoplay":"true","autoplay_speed":"3000","fade":"false","speed":"300","arrows":"true","dots":"false","loop":"true","nav_slide_column":5,"rtl":"false"}

Victoria Regiapark, Gentbrugge


In 2018 kreeg Gentbrugge er een nieuw wijkpark bij, het Victoria regiapark. In de 19de eeuw had Louis Van Houtte er een plantenkwekerij, in de 20ste eeuw was er een fabriek voor staaldraad. Het ontwerp van het park bevat heel wat knipogen naar dat verleden. Voor 2018 was er al een buurtparkje, maar bij de (her)aanleg verdubbelde dat in oppervlakte. Een nieuw deel werd toegevoegd, het bestaande deel met speelterrein is opnieuw ingericht.


Het moet een indrukwekkend gezicht geweest zijn in de 19de eeuw: het tuinbouwbedrijf van Louis Van Houtte in Gentbrugge huisvestte ook een internationaal bekende tuinbouwschool. Louis Van Houtte werd de Gentse tuinbouwprins genoemd. In zijn Victoria regia-serre slaagde hij er als eerste in Europa in om de waterlelie Victoria regia te kweken. De prestatie was zo bijzonder dat ze met een parknaam én een park beloond werd.

Oud-Gentbrugge opgewaardeerd

De wijk Oud-Gentbrugge, waar het Victoria regiapark gevestigd is, is de voorbije jaren flink opgewaardeerd. Denk aan de aanleg van het Arbedpark, de ontwikkeling van nieuwbouwprojecten Den Draad en Rute van projectontwikkelaar Re-vive, en het fietspad langs de Schelde dat verschillende groenzones met elkaar verbindt. Ook de (her)aanleg van het Victoria regiapark, dat grenst aan Den Draad, past in dit plaatje.

Verleden als leidraad

Het concept voor het park vertrekt grotendeels van de historische context van het gebied. Een reeks verhoogde kweekbedden springt meteen in het oog. Ze verwijzen naar het voormalige tuinbouwbedrijf van Louis Van Houtte. Een deel van de kweekbedden is in beheer gegeven van buurtvereniging Den Draad vzw, die er moestuiniert. De kweekbedden die met gras zijn ingezaaid, zijn ook gewoon een leuk spelelement voor kinderen. Enkele bomen dateren nog uit de tijd van Louis Van Houtte. Het spreekt voor zich dat ze behouden werden. Het gaat om beuken, platanen en esdoorns. Aan de kant van de Oude Brusselseweg, ter hoogte van Kleemburg, zijn de bomen aangevuld met onderbeplanting. Ook de jonge bosvegetatie die zich recent spontaan ontwikkelde, is bewaard. In de oude boszone, een restant van de vroegere kwekerij,  worden wandelbewegingen gemarkeerd en begeleid door een decoratieve band, die door de boomkruinen loopt en afbeeldingen toont van de vroegere plantenkwekerij. De bospaden zijn hier niet verhard. Ook het beplantingsassortiment is een verwijzing naar Louis Van Houtte, met deels soorten die hij er vroeger  kweekte zoals de Azalea Van Houtte flore pleno, Malus baccata en Spiraea Vanhouttei.

Geborgen en open gedeelte

Het park biedt structuurvariatie op het vlak van beplanting met bos, struweel, een groenbuffer, solitaire bomen en graslanden. Het bestaat uit een open en een meer geborgen deel. Het centrale, open veld met picknickbanken nodigt uit om te ontmoeten, te voetballen of te spelen. Tussen het grasveld en de meergezinswoningen van Den Draad is een wadi aangelegd, die water opvangt van de daken van de gebouwen van het achterliggende bedrijventerrein. Een groenbuffer tussen de bedrijven- en de woonzone zorgt voor een groene corridor, die in verbinding staat met de waardevolle en bosrijke tuinen zuidelijker aan de Oude Brusselseweg. Door deze buffer loopt een trage weg die aansluiting geeft op de achtertuinen van de woningen in de buurt. Een logische padenstructuur voor fietsers en voetgangers ontsluit het park voor de omgeving. Waar mogelijk zijn de parkpaden gecombineerd met de noodzakelijke wegen voor de brandweer.
Het gedeelte met de speelzone heeft een meer geborgen karakter. Het is ingesloten door de bomen van het bestaande bosje en door bosvegetatie die zich spontaan ontwikkelde. Kinderen worden uitgedaagd en aangespoord om op ontdekking te gaan tussen de bomen. Evengoed kunnen ze zich uitleven op de speeltoestellen die ook op een verhoogd bed werden geplaatst: een nestschommel, een serre om op te klimmen (als verwijzing naar Louis Van Houtte) en een glijbaan. Op en naast de verhoogde speelzone kunnen oudere kinderen hun evenwicht testen op een avontuurlijk parcours. Onder het toeziend oog van hun ouders, die op een bank kunnen verpozen.