Home>Project>Vlamingenstraat, Leuven
{"slide_to_show":"1","slide_to_scroll":"1","autoplay":"true","autoplay_speed":"3000","fade":"false","speed":"300","arrows":"true","dots":"false","loop":"true","nav_slide_column":5,"rtl":"false"}

Vlamingenstraat, Leuven


De heraangelegde Vlamingenstraat is een rustige straat in een historische stedelijke omgeving, met gedoseerde aandacht voor parkeren en passanten op weg naar een universitaire campus of het nabijgelegen stadspark. De inrichting is sober en sluit aan bij de textuur en tonaliteit van de omgeving.

De Vlamingenstraat is een vrij smalle straat in het historische stadsweefsel van Leuven. Vóór de werken was een regime van eenrichtingsverkeer in voege. Ongeveer haverwege werd de rijrichting omgedraaid zodat het niet mogelijk was om de straat volledig door te rijden. Het profiel en de dominante plaats voor het gemotoriseerde verkeer en het parkeren mondden uit in een klassieke smalle binnenstedelijke oplossing, waarbij een asfaltstrook de zeer smalle stoepen wegdrukte tegen de gevels van de huizen.

Bredere stoepen

De problematiek van de beperkte ruimte en het ambitieuze programma (plaats voor fietsers en voetgangers, naast gemotoriseerd verkeer en parkeergelegenheid) definieerden de specifieke ontwerpuitdaging. Er werd verder gewerkt binnen het  regime van het eenrichtingsverkeer, de bestaande circulatie bleef behouden. Er is gekozen om de rijweg te scheiden van een nu breder aangelegde stoep.  Op sommige plaatsen is de stoep ingestulpt om ruimte te maken voor parkeerplaatsen.  Op andere plaatsen, bijvoorbeeld bij de ingang van universiteitsgebouwen, is een fietsenstalling voorzien. De rijweg is aangelegd in kleinschalige natuursteen (kasseien), de stoepen zijn uitgevoerd in grijze betontegels. Het coloriet en de textuur sluiten zo aan bij het historische stadsbeeld.

Naar het Sint-Donatuspark

De toegang tot het Sint-Donatuspark is een bijzondere plek. Het park ligt ten noorden van de Vlamingenstraat en ligt verder ingesloten tussen de Deberiotstraat en de Tiensestraat. Het heeft weinig toegangen. Het smalle gedeelte van het park ligt op de opgevulde buitengracht van de stadswal, opgetrokken in de 12de eeuw. Het bredere deel is ontstaan door het samenvoegen, in 1866, van particuliere eigendommen zoals het afgebrande Sint-Donatuscollege en de tuinen van drie colleges. De toegang tot dit gedeelte van het park bevindt zich in de Vlamingenstraat en hij is geaccentueerd in de straat en het park.

Riolering

Het project omvat verder de uitbouw van een gescheiden rioleringsstelsel. De bestaande diepe gemengde riolering wordt door middel van een volledige renovatie, met inbegrip van de huisaansluitingen, omgevormd tot een DWA-riolering. Er wordt een nieuwe RWA-riolering aangelegd, met de nodige buffering.