Home>Project>Vleeshuisstraat en Burchtgracht, Antwerpen
{"slide_to_show":"1","slide_to_scroll":"1","autoplay":"true","autoplay_speed":"3000","fade":"false","speed":"300","arrows":"true","dots":"false","loop":"true","nav_slide_column":5,"rtl":"false"}

Vleeshuisstraat en Burchtgracht, Antwerpen


De Vleeshuisstraat en de Burchtgracht in het historische centrum van Antwerpen zijn smalle, kronkelende straatjes waar de auto tot voor kort domineerde. De gelijkvloerse aanleg biedt wandelaars en voetgangers nu alle comfort en zorgt voor een opwaardering van de site van het Vleeshuis die veel bezoekers aantrekt. 

De Vleeshuisstraat en de Burchtgracht liggen in het historische centrum van Antwerpen nabij het Vleeshuis. Veel toeristen bezoeken dit belangrijke stadsdeel. De geschiedenis ervan gaat terug tot de Middeleeuwen. Hier heeft de burchtmuur gestaan, die mogelijk al uit de 11de eeuw dateert, en een nog oudere aarden wal uit de 9de eeuw. Beide relicten omsloten de kiem voor de latere handelsstad die Antwerpen zou worden.

De Vleeshuisstraat en de Burchtgracht zijn typische, smalle, meanderende centrumstraatjes. Ze bestonden tot voor kort uit een rijweggedeelte met geparkeerde wagens aan beide zijden. De beperkte restruimte fungeerde als voetpad. De historische materialen werden bij een vorige heraanleg grotendeels vervangen.

Gelijkgrondse aanleg

Het Beeldkwaliteitsplan Historische Binnenstad bepaalt het kader voor het ontwerp van de publieke ruimte in de binnenstad. Belangrijk is het historiserende kader, de samenhang van de verschillende straten en plekken die deel uitmaken van de centrumstad en het creëren van een aaneengesloten voetgangersgebied. De heraanleg van de Vleeshuisstraat en de Burchtgracht beoogde het historische kader maximaal tot uiting te brengen en ging uit van een vormgeving die nauw aansluit bij de omgeving. Er is gekozen voor een gelijkgrondse aanleg om wandelaars en voetgangers het gewenste comfort te bieden en om het Vleeshuis weer ademruimte te geven. Een gedeelte van de Burchtgracht is autovrij om ongewenste doorrijbewegingen te verhinderen. Het materiaalgebruik en legverband zijn sober zodat de eigenheid van de gebouwen tot haar recht kan komen. Er is geopteerd voor een klein formaat van straatkeien in gebouchardeerd graniet die de onderlegger vormen voor de hele stadskern, ingegeven vanuit het Beeldkwaliteitsplan.

Archeologie

Archeologisch onderzoek tijdens de werken legde de fundamenten van de burchtmuur en de aarden omwalling bloot. Er werd beslist beide te visualiseren in de bestrating. De burchtmuur is aangelegd in basaltstenen met een aangepaste maatvoering en legverband. De weergave sluit aan bij de delen van de muur die nog in de gevel aanwezig zijn. De aarden omwalling is gevisualiseerd in de straatkeien die in waaierverband zijn aangelegd volgens de effectieve opgravingsgegevens.