Home>Project>Voetgangers- en fietsersbrug, Turnhout
{"slide_to_show":"1","slide_to_scroll":"1","autoplay":"true","autoplay_speed":"3000","fade":"false","speed":"300","arrows":"true","dots":"false","loop":"true","nav_slide_column":5,"rtl":"false"}

Voetgangers- en fietsersbrug, Turnhout


De nieuwe voetgangers- en fietsersbrug over het kanaal Dessel-Turnhout-Schoten is een belangrijke schakel in het fietsroutenetwerk van de provincie Antwerpen. Voor de stad Turnhout is ze zeer belangrijk omdat ze een duurzame verbinding maakt tussen enkele geplande grote woonontwikkelingen ten noorden van het kanaal en het stadscentrum.

In 2012 realiseerden de provincie Antwerpen als hoofdfinancier en de stad Turnhout als bouwheer  een nieuwe voetgangers- en fietsersbrug over het kanaal Dessel-Turnhout-Schoten. Het is  een elegante stalen boogbrug van 46 meter lang en vijf meter breed. Ze weegt maar liefst 59 ton. De bouw nam tien maanden in beslag, maar het was het wachten waard. De brug werd op 2 oktober 2012 door honderden geïnteresseerden ingefietst.

Verbindend element

De nieuwe voetgangers- en fietsersbrug over het kanaal Dessel-Schoten is een belangrijke schakel in het toeristisch-recreatieve en het functionele fietsroutenetwerk van de Antwerpse Kempen en Toerisme Provincie Antwerpen. Ze is cruciaal voor de verbinding van de fietsostrade langs het kanaal Dessel-Turnhout-Schoten met de fietsostrade Herentals-Turnhout. De toeristische fietsverbinding Bels Lijntje sluit eveneens aan op dit knooppunt.

Ook voor de stad is de brug zeer belangrijk. Er wordt reeds meerdere jaren hard gewerkt aan enkele grote woonontwikkelingen in het noorden van Turnhout. In het project ‘duurzame wijk Heizijdse Velden’ ten noorden van het kanaal worden bijvoorbeeld op lange termijn ca. 2800 bijkomende woningen gepland. De stad wilde dan ook prioritair inzetten op de realisatie van deze veilige voetgangers- en fietsersbrug die de toekomstige woonontwikkelingen verbindt met het station en stadshart. Op die manier krijgen de huidige en toekomstige bewoners een impuls om zoveel mogelijk naar en van het centrum of het station te stappen of te fietsen.

De brug past ook in het beleid om de kwaliteiten van het Turnhoutse Vennengebied door te trekken tot in de stad. Daartoe is tussen de noordelijke woonontwikkelingen een netwerk van groene ruimten voorzien, de zogenaamde groene vingers. Een groene route, de G-route die intussen officieel erkend is door vzw Trage Wegen, zorgt voor een vlotte verbinding tussen stadshart en Turnhouts Vennengebied.

Nieuwe verblijfplaats

De brug blijkt niet enkel te werken als een verbindend element, ze is ook een nieuwe verblijfplaats in de stad geworden. Tijdens de examenperiode is ze een verzamelplek waar de studerende jeugd even kan uitblazen en gezellig samenkomt. Veel fietsers maken van de picknickgelegenheden gebruik om er hun boterhammen op te eten. In de winter werden de hellingen en ‘halve maan’ reeds als snowboard- en sleeparcours gebruikt.