Home>Project>Warandepark, Turnhout
{"slide_to_show":"1","slide_to_scroll":"1","autoplay":"true","autoplay_speed":"3000","fade":"false","speed":"300","arrows":"true","dots":"false","loop":"true","nav_slide_column":5,"rtl":"false"}

Warandepark, Turnhout


Het Warandepark is een voormalig negentiende-eeuws kasteelpark. Vandaag zijn er verschillende culturele voorzieningen gehuisvest: de bibliotheek, het cultuurhuis, de fuifzaal en de theaterzaal. Rondom deze gebouwen biedt een samenhangende parkruimte uiteenlopende mogelijkheden voor ontspanning, ontmoeting en openluchtactiviteiten.  

Het Warandepark ligt centraal in de stad Turnhout, op gelijke afstand van de Markt in het oosten en het station in het zuidwesten. Vroeger stond het kasteel van de hertogen van Brabant op een prominente plaats in het park. Het was oorspronkelijk een jachtslot, aan de rand van de stad, met een grote konijnenweide. Later kreeg het een meer parkachtige aanleg en werd het kasteel een zomerresidentie, een ‘buitenverblijf’.

Een groene ruimte in het centrum

Het oude kasteeldomein werd in de loop van de negentiende en twintigste eeuw verbrokkeld en opgedeeld in verschillende percelen. In de jaren 1970 werd op de gronden van het oude ziekenhuis het cultuurcentrum de Warande gebouwd, zodat een deel van het vroegere kasteelpark weer in het openbaar domein kwam.

Sinds de jaren 1990 is het domein een belangrijke open ruimte in het stadshart van Turnhout. In 1999 werd het cultuurhuis de Warande uitgebreid met een nieuwe, compacte, polyvalente zaal. Toen in 2014 verdere aanpassingen en uitbreidingen werden doorgevoerd en er ook een nieuwe ondergrondse fuifzaal kwam, ontstond de noodzaak om de openbare ruimte rondom de gebouwen opnieuw te ontwerpen. De hoofddoelstelling bij deze herinrichting was het bestaande groene karakter, dankzij de aanwezigheid van een groot aantal volgroeide bomen, te vrijwaren en te versterken. Het Warandepark ligt op een steenworp van de Grote Markt en wordt begrensd door de Warandestraat die ruimte biedt aan de belangrijkste routes van het openbaar vervoer. Dat alles zorgde ervoor dat het Warandepark een overwegend recreatieve en multifunctionele invulling kreeg. Daarbij is er een grote symbiose tussen de activiteiten in de gebouwen en de openbare ruimte in het centrum ontstaan.

Samenhangende openbare ruimte

Het ontwerp creëert een openbare ruimte die de verschillende gebouwen en functies door een samenhangend netwerk van strakke dreven en kruisende parkpaden met elkaar verbindt. Historische relaties, zichtassen, bezoekersingangen, logistieke assen, bestaande bomen en logische looplijnen sturen het ontwerp tot een schijnbaar willekeurige vormgeving. Het is een park dat zich naar alle zijden opent.

De paden zijn gerealiseerd in een uniform materiaal en zorgen voor een aangename parksfeer, met ruimte voor ontmoeting en diverse buitenactiviteiten (wekelijkse kunstmarkt, grote stadsactiviteiten op het centrale grasplein). Lange, witte, betonnen banken met houten zitvlakken begeleiden op strategische plaatsen de looplijnen. Specifiek aan de inplanting van de banken is dat ze niet alleen de bezoekers dienen, ze zorgen op sommige plaatsen ook voor de bescherming van de oude bomen door verdere verdichting van de wortelzone tegen te gaan.

Specifieke parkfuncties zijn afgestemd op de gebouwen. Zo is er een speelplaats bij het buitenterras van het cultuurhuis. Voor de fuifzaal doet een lang parkhek dienst als fietsenstalling, boven de fuifzaal is er een plek voor jongeren ingericht.

Groen busperron

Het park loopt over in een langgerekt, breed busperron in de Warandestraat, met een directe verbinding naar de hoofdtoegang van de Warande. Opmerkelijk aan het perron is de aanwezigheid van enkele oude Lindes. Rondom de bomen zijn brede houten zit- en ligvlakken gerealiseerd. Ze zorgen voor een bescherming van de Lindes en bieden reizigers elke dag een unieke groene wachtruimte aan.