Home>Project>Landschapspark Rock Werchter, Werchter
{"slide_to_show":"1","slide_to_scroll":"1","autoplay":"true","autoplay_speed":"3000","fade":"false","speed":"300","arrows":"true","dots":"false","loop":"true","nav_slide_column":5,"rtl":"false"}

Landschapspark Rock Werchter, Werchter


Werchter is een kleine landelijke gemeente die tot ver over de landsgrenzen bekend is voor haar jaarlijkse pop- en rockfestival. De festivalweide heeft er sinds de grondige vernieuwing een tweede programma bij, die van een volwaardig landschapspark waar ook andere vormen van passieve recreatie kunnen plaatsvinden.

De festivalorganisator, de provincie Vlaams-Brabant en de gemeente Werchter hadden de ambitie om twee totaal tegenstrijdige programma’s – een landschapspark en een festivalweide – ruimtelijk te combineren en op elkaar af te stemmen. Een landschapspark heeft een laagdynamisch karakter en is gericht op lokaal recreatief gebruik. Een festivalweide daarentegen heeft een hoogdynamisch karakter met tijdelijke nutsinfrastructuren, veiligheidsvoorzieningen, dienstwegen, sanitaire voorzieningen en commerciële activiteiten, en is bovendien gericht op bovenlokaal gebruik. Het landschapsontwerp lost de dualiteit tussen het landschapspark en de festivalweide op door middel van een eenvoudig en leesbaar landschappelijk raamwerk dat moeiteloos de gevraagde programma’s kan opnemen.

Formeel landschapspark

Het ontwerp bestaat uit een robuuste bomendreef langsheen de randen van het terrein en dubbele bomendreven over de lengterichting van het terrein. De bomendreven bestaan uit Grauwe Abeel en zijn de landschappelijke dragers voor een netwerk van wandel- en fietspaden. Op die manier ontstaat een formeel landschapspark met rechte dreven en open weilanden en worden drie landschapskamers afgebakend. Op de kruisingen van de dreven is in toegangen voorzien die het landschapspark verbinden met het omliggende tragewegennetwerk.

Leesbare festivalweide

Tijdens het festivalseizoen wordt het park als het ware binnenste buiten gekeerd. Tussen de bomen worden festivalkraampjes geplaatst. De achterkanten van de kraampjes grenzen aan het wandel- en fietspad dat tijdens het festival functioneert als een dienstweg en dus niet toegankelijk is voor publiek. De bomendreven vormen de landschappelijke omranding van het festivalterrein en bieden schaduw aan de kraampjes. Door de lineaire schikking van de kraampjes onder de bomen en langs de randen van de festivalweide ontstaat een heldere en voor de festivalgangers intuïtief aanvoelbare opdeling tussen de publieke zones en de dienstenzones.

Bijzondere betondal

De opdrachtgever wenste aan de verharding een bijzondere identiteit te geven. De ontwerper heeft gezocht naar een manier om textuur en vormgeving van de standaard betondal te wijzigen. Ze heeft een specifieke afwerkingstextuur gekregen waardoor het invallende zonlicht deels wordt geabsorbeerd en deels wordt gereflecteerd. Hierdoor ontstaat een diagonaal lijnenspel dat de visuele dominantie van het voegenraster breekt.