Home>Project>Wetteren aan de Schelde, Wetteren
{"slide_to_show":"1","slide_to_scroll":"1","autoplay":"true","autoplay_speed":"3000","fade":"false","speed":"300","arrows":"true","dots":"false","loop":"true","nav_slide_column":5,"rtl":"false"}

Wetteren aan de Schelde, Wetteren


Wetteren aan de Schelde ligt strategisch tussen de Markt van Wetteren en de Schelde, en op grotere schaal tussen Wetteren-centrum en Overschelde. Het centrum van de gemeente eindigde voorheen aan de kerk, nu is het uitgebreid tot aan de Schelde. De naadloze overgang naar de nieuwe fiets- en voetgangersbrug zorgt ervoor dat Overschelde dichter bij het centrum komt.

De site De Witte huisvestte van 1908 tot 1971 een bouwbedrijf, sindsdien was ze enkel nog een opslagruimte. De grauwe plek markeerde het einde van het centrum van Wetteren, de overgang van Markt en kerk naar een niemandsland tot aan de Schelde. De terreinen lagen op het niveau van de Schelde, de aanpalende monumentale kerk en de Markt stonden meters hoger. De opmaak van een Ruimtelijk Uitvoeringsplan maakte een nieuwe ontwikkeling mogelijk. De gemeente kocht de terreinen aan en bracht ze in bij het intergemeentelijk samenwerkingsverband Schelde-Landschapspark. Tot aan de start van de werken werden de terreinen gebruikt als niet-ingerichte parking.

Van achterkant naar aangezicht

De ontwikkeling van Wetteren aan de Schelde breidt het centrum uit en maakt van de Schelde weer een levendig deel van de gemeente. De site is een bruisende ontmoetingsplaats geworden, kenmerkend voor een groeiende gemeente in evolutie. Het natuurlijke kruispunt van toegangswegen voor voetgangers en fietsers geeft het nieuwe plein spontaan een publieke functie. Door een aantal bouwblokken te herstellen is ook het gemeentelijke weefsel hersteld. De gebouwen sluiten aan bij en vormen tegelijk een tegengewicht voor de monumentale kerk. Een netwerk van belangrijke stedelijke ruimtes versterkt de verbinding tussen Wetteren en Overschelde. De Vlaamse Waterweg gaf opdracht voor de bouw van een fiets- en voetgangersbrug die beide Scheldeoevers verbindt en die op de rechter Scheldeoever aansluit op het stadsvernieuwingsproject.

De Schelde wordt op meerdere locaties verbonden met de Markt. In de inrichting van de openbare ruimte is de band met het water nadrukkelijker beleefbaar gemaakt. De Wetterse skyline is totaal veranderd: de kale achterkant van de kerk is nu, met de nieuwe site en de nieuwe tuibrug, het aangezicht van een hedendaagse gemeente.

Wetteren zal als poort van het Schelde-Landschapspark functioneren. Dat zal de identiteit van de site versterken.

Palet van baksteen

Het ontwerp streefde naar een intensief maar zorgzaam grondgebruik waarbij bebouwing en landschap met elkaar in balans zijn. Gebouwen en buitenruimte zijn integraal ontworpen. De eenheid ontstaat door de toepassing van een rustig palet van baksteen met subtiele accenten. Water en groenstructuren voegen maat en schaal toe.

Breed draagvlak

In de ontwerpfase was er veel aandacht voor doorgedreven overleg met buurtbewoners, opdrachtgevers, ontwerpers, beheerders en aannemers. Daardoor is er een breed draagvlak voor de concepten van de inrichting van de site. De heldere maatschappelijke wensen en behoeften maakten duidelijke keuzes in het budget mogelijk.


Technische Fiche

omgevingsaanleg

Locatie: Rode Heuvel, Wetteren, Oost-Vlaanderen

Jaar van realisatie: 2016-2018

Oppervlakte: 0,94 ha

Budget ontwerpopdracht (excl. BTW): 90.975 euro

Budget uitvoering werken (excl. BTW): 1.146.576 euro

Projectpartners: Schelde-Landschapspark nv, gemeente Wetteren, THV W2O, Atelier Ruimtelijk Advies, AWG architecten, BAS ingenieursbureau, OKRA landschapsarchitecten bv

Fiets- en voetgangersbrug

Locatie: Rode Heuvel, Kapellendries, Wetteren, Oost-Vlaanderen

Jaar van realisatie: 2016-2018

Lengte: 170m aanbrug en 76m overspanning

Budget uitvoering werken (excl. BTW): 4.800.000 euro

Subsidies: 300.000 euro provncie Oost-Vlaanderen en Europese steun in kader van Seine-Scheldeproject

Projectpartners: Schelde-Landschapspark nv, gemeente Wetteren, De Vlaamse Waterweg, studiebureau SBE, ZJA Zwarts & Jansma Architecten, OKRA landschapsarchitecten bv