Home>Project>Wijdbosch fase 1, Geel
{"slide_to_show":"1","slide_to_scroll":"1","autoplay":"true","autoplay_speed":"3000","fade":"false","speed":"300","arrows":"true","dots":"false","loop":"true","nav_slide_column":5,"rtl":"false"}
Ongecategoriseerd

Wijdbosch fase 1, Geel


Wijdbosch is een project voor sociale huisvesting in de stad Geel. In de eerste fase zijn 61 woningen gerealiseerd. Ze zijn als een begijnhofensemble gepositioneerd rond een autovrij groen woonhof met centrale wadi, vaste plantenborders en verspreide bomen.

Wijdbosch fase 1 is de eerste realisatie van een groot project van sociale huisvesting in het zuidoostelijk deel van het centrum van Geel. Het ligt in het bouwblok begrensd door de Diestseweg, de Gasthuisstraat, Laar en Eikevelden, en wordt ontsloten via Dornik. De nieuwe woningen en appartementen zijn geconfigureerd als een informeel Vlaams hof. Het parkeren is geconcentreerd onder twee bouwvolumes. Daardoor is de publieke ruimte een autovrij en groen ingericht woonhof, dat wel steeds toegankelijk is voor hulpdiensten en verhuisbewegingen.

Regenwaterinfiltratie

Het hof bestaat uit een aan de randen verharde zone en een groot centraal grasplein. Dit grasplein is licht geprofileerd met een maximale diepte van 1,42 meter en doet dienst als centrale wadi. Al het oppervlakteregenwater van de verharding loopt af naar de groenzone en ook de overstortputten van de gebouwen zijn aangesloten op deze wadi. Het regenwater infiltreert hierdoor maximaal in de ondergrond. Het grasplein heeft een steilere (23%) en een zwakkere helling (4%) en dient ook als speelzone en ligweide. Verspreid over de groenzone zorgen bomen voor de nodige schaduw, zitbanken nodigen uit tot verpozing.

Beslotenheid

Kleinschalige rechthoekige plantvakken met vaste planten zorgen voor een visuele en functionele afscheiding tussen de centrale ruimte en de woningen. Op dezelfde manier is een afscheiding naar de straat toe gerealiseerd. Bovendien is hier een begroeide pergolastructuur geplaatst die nog meer beslotenheid creëert.