Home>Project>Wijkpark Het Klooster, Zoersel
{"slide_to_show":"1","slide_to_scroll":"1","autoplay":"true","autoplay_speed":"3000","fade":"false","speed":"300","arrows":"true","dots":"false","loop":"true","nav_slide_column":5,"rtl":"false"}
Ongecategoriseerd

Wijkpark Het Klooster, Zoersel


De waterrijke wijktuin Het Klooster in Zoersel gaat expliciet verschillende klimaatuitdagingen aan nabij dertien sociale huur- en 27 sociale koopwoningen. Het waterpark is een volwaardige buurtplek voor natuurbeleving, spel en ontmoeting.

In de wijktuin Het Klooster, gelegen in Zoersel nabij dertien sociale huur- en 27 sociale koopwoningen, worden natuurontwikkeling en waterbeheer vertaald naar ecosysteemdiensten voor de bewoners. Zo ontstaat een rijke en geanimeerde leefomgeving. Omdat alle woningen quasi identiek zijn, is de omgeving wel gevarieerd en dynamisch uitgewerkt. De wijktuin is een verademing in het los geweven maar sterk geprivatiseerde residentiële weefsel van de gemeente. Het waterpark is een volwaardige buurtplek waar natuurbeleving, spel en ontmoeting samengaan. Groepen van knotwilgen accentueren de toegangen van het waterpark. Paden in een waterdoorlatende halfverharding leiden naar een binnenruimte waar water de omgeving sculpteert. Een lage zit- en speelmuur zorgt voor een heldere afbakening tussen de minerale (verharde) woonerfzone en het lager gelegen waterpark. Alle hemelwater loopt er vanaf de verharding naar de verlaagde speelruimte. De watervlakken, grachten en geulen vormen samen een sterk blauw netwerk dat de drager is voor natuurontwikkeling. Langs de waterkant gedijt spontane oevervegetatie die steeds verder uitdijt. Het park blijft evolueren, het is nooit voltooid en is nog steeds in verandering. Natuurlijke spelprikkels zorgen voor spontane speelaanleidingen.