Home>Project>Wolfsputten, Dilbeek
{"slide_to_show":"1","slide_to_scroll":"1","autoplay":"true","autoplay_speed":"3000","fade":"false","speed":"300","arrows":"true","dots":"false","loop":"true","nav_slide_column":5,"rtl":"false"}

Wolfsputten, Dilbeek


Het natuurgebied De Wolfsputten is een oude kalkzandsteengroeve met een rijke variatie aan biotopen en een zeer unieke flora in de omgeving van de kalkrijke bronnen. Het ontwerp verzoent de toegankelijkheid en de beleving van het natuurgebied met de bescherming van de bijzondere biotopen. Het zet in op een bijzondere enscenering van de site en een huisstijl voor de toegangen.

Het natuurgebied De Wolfsputten is een voormalige kalkzandsteengroeve uit de late middeleeuwen. Het ligt ten noorden van het centrum van Dilbeek en het cultuurcentrum Westrand, op minder dan een kilometer van de Brusselse ring (R0) en tussen de Ninoofse Steenweg (zuiden) en de spoorlijn Brussel-Aalst (noorden). Het gebied beslaat zowat 90 hectare en is omsloten door de d’Arconatistraat, de Kloosterstraat, de Dansaertlaan en de Stationsstraat. Het is toegankelijk via officiële voetwegen. De Wolfsputten biedt een rijke variatie aan biotopen, van bossen tot graslanden, ruigten en akkers in allerlei gradaties van vochtigheid en voedselrijkdom. De kalkrijke bronnen in het zuidelijke deel van het gebied zorgen voor een zeer unieke flora met zeldzame vegetaties in de centrale beekvallei.

Activiteiten in de rand

Het ontwerp voor De Wolfsputten wil de belevingswaarde langs de kalkturfbronnen versterken en de aanwezige biotopen beschermen. Het wordt in twee fases uitgevoerd. De vlonderpaden en het uitkijkpunt zijn in 2019 gerealiseerd. De toegangen, de resterende paden en twee poelen zullen in 2020 afgewerkt worden. Om de waardevolle biotopen te beschermen is ervoor gekozen om de zacht-recreatieve activiteiten naar de randen van het gebied te verplaatsen. Bij CC De Westrand is de hoofdtoegang tot De Wolfsputten met ruimte voor een amfitheater, speelbos en hondenloopzone. Voor de andere toegangen is een huisstijl met een ‘Wolfsputten’-identiteit uitgewerkt, met eenvormige materialen, robuuste zitbanken, leesbare toegangspoorten en actuele signalisatie. Deze ingrepen zorgen voor meer samenhang en een hogere belevingswaarde, en ze maken het gebied enkel voor zachte recreatie en onderhoudsvoertuigen toegankelijk.

Bijzondere enscenering

Het ontwerp zet in op het versterken van de beleving van de verschillende biotopen. Zo worden er graspaden, paden in boskiezel en vlonderpaden aangelegd in functie van de aanwezige vegetatie. Om de belevingswaarde van de kalkturfbronnen te versterken is gekozen voor een bijzondere enscenering van de site. Binnen de beperkte beschikbare ruimte is een grillige vlonderpadenstructuur aangelegd tussen bomen, beek en steile taluds die bezoekers langs de verschillende kalkturfbronnen voert. De paden zweven iets boven het landschap en zorgen ervoor dat bezoekers niet geneigd zijn om ze te verlaten. De kruisingen met de beek zijn anders gematerialiseerd, met een subtiele verwijzing naar de kalkturfbronnen en een subtiele aanduiding van de hoogteverschillen in de centrale beekvallei. Nabij een ontoegankelijke kalkturfbron is een attractief uitkijkplatform ingepast. Bezoekers kunnen er ‘zwevend’ boven de bron het prachtig gevrijwaarde open landschap, de bron en de unieke vegetatie beleven. Bij het ontwerp van het platform is maximaal rekening gehouden met de bescherming van de waardevolle vegetaties.

Sober materialenpakket

Het materialenpakket is bewust sober en beperkt gehouden om de samenhang van de ingrepen te benadrukken. Het bestaat uit hout en weervast staal voor de vlonderpaden en het uitkijkpunt, kalkzandsteenkleurig beton en hout voor de toegangen. Het resultaat is een herkenbare huisstijl die de samenhang in het gebied verhoogt maar tegelijk flexibel is voor een ontwerp op maat van elke ingreep en elke locatie in het gebied.