Home>Project>Zaaipad, Overpelt
{"slide_to_show":"1","slide_to_scroll":"1","autoplay":"true","autoplay_speed":"3000","fade":"false","speed":"300","arrows":"true","dots":"false","loop":"true","nav_slide_column":5,"rtl":"false"}

Zaaipad, Overpelt


Het Zaaipad is de ruggengraat van een kindvriendelijk woonproject in Overpelt. In het project met achttien geschakelde woningen ligt een attractieve speelruimte. Ze is deels verhard voor fietsen of rollerskaten en deels groen ingericht met speelelementen in en over een wadi. De groene speelstraat is een schakel in een speelweefsel dat de buurt op een aantrekkelijke manier verbindt met het centrum van de gemeente. 

Het Zaaipad is een groene speelstraat in het midden van een gemeentelijke verkaveling vlakbij het centrum van Overpelt. De verkaveling is de tweede fase van een ontwikkeling die in 2002 is gestart. Het oorspronkelijke plan voorzag in een doorlopende weg als verbinding tussen twee bestaande woonstraten (Ploegstraat en Akkerstraat). Langs deze nieuwe straat zouden woningen in open bebouwing komen. De ontwerper van het masterplan en het verkavelingsplan stelde een alternatief voor. Hij bekeek het projectgebied in samenhang met de noordelijk gelegen woonverdichtingszone, die zal worden omgevormd tot buurtpark met twee parkvilla’s. Door de speelstraat te knippen voor het autoverkeer vormt ze samen met het buurtpark een ononderbroken groene en autovrije ruimte die als drager van de ruimtelijke structuur fungeert.

Een schakel in het speelweefsel

Het Zaaipad verbindt het toekomstige buurtpark met de rest van de wijk. Het is een schakel in een netwerk van formele en informele speelplekken, dat de buurt aantrekkelijk maakt voor gezinnen met kinderen. Het is geen doorlopende verharde straat, maar een groene autoluwe speelstraat. De nieuwe woningen in halfopen en gesloten bebouwing werken de bestaande straten af. Centraal in het project zijn vier woningen gegroepeerd aan een verhard pleintje. Dit zorgt voor extra leven en sociale controle in het binnengebied. De speelstraat fungeert als een ontmoetingsplek in de wijk en bevordert de sociale cohesie. Ze is een veilige speelruimte waar laagdynamische ontwikkelingen worden gebundeld: waterbuffering, wadi’s, speelplekken voor kinderen, ontmoetingsplekken, rustplekken voor ouderen. Ze stimuleert de mensen ook om zich op een duurzame manier te verplaatsen.

Groen-blauwe speelzone

Een verhard speelpleintje is de kern van het Zaaipad. Het is geschikt voor stoepkrijten, rollerskaten, touwtjespringen, fietsen… Het begin en het uiteinde van de speelstraat zijn ingericht als groene speelzones die bij hevige neerslag ruimte bieden voor waterberging en infiltratie. In de groenzones is in speelelementen voorzien. De noordelijke groenzone is een attractieve plek met evenwichtsbalken, houten stapblokken en oversteekbruggen in en over een wadi. In de speelstraat is een bomenrij van knoteiken aangeplant, haaks op de bestaande eikenbomenrij ter hoogte van het toekomstige buurtpark. De bomenrij is een bindend element in de speelstraat. Er is gekozen voor zomereik, een karakteristieke soort op deze plek. In de speelstraat worden ze geknot om de ruimte-inname te beperken.

Autoluwe woonomgeving

Het autoverkeer in het Zaaipad is beperkt tot bestemmingsverkeer voor de vier centrale woningen. De speelstraat richt zich in de eerste plaats op trage weggebruikers. Een fiets- en wandelpad verbindt de verschillende speelplekken en is een shortcut naar het centrum. Op termijn zal de straat tussen het Zaaipad en het toekomstige buurtpark worden geknipt. Op dat moment zullen de speelstraat en het buurtpark samen één centraal, groen, autovrij gebied vormen. De aanleg van het buurtpark is een volgende stap in de uitbouw van het publieke-ruimtenetwerk en het speelweefsel in de gemeente.