Home>Project>Zeedijk en Loodswezenplein, Nieuwpoort
{"slide_to_show":"1","slide_to_scroll":"1","autoplay":"true","autoplay_speed":"3000","fade":"false","speed":"300","arrows":"true","dots":"false","loop":"true","nav_slide_column":5,"rtl":"false"}

Zeedijk en Loodswezenplein, Nieuwpoort


De zeedijk in Nieuwpoort is sinds kort een brede, open wandelpromenade die de naadloze overgang vormt tussen dijk en strand. Het vernieuwde Loodswezenplein geeft een prachtig zicht op het strand, de zee en de haven.

De vernieuwing van de zeedijk en het Loodswezenplein is ingegeven door de beleidsvisie van het stadsbestuur waarbij Nieuwpoort over het volledige grondgebied grondig wordt aangepakt. De slechte toestand van deze wandelzone en de totaal verouderde aanblik lagen mee aan de basis van dit project.

Grijs en verouderd

De zeedijk vormt de overgang tussen de bebouwing en het strand. Hij is in Nieuwpoort ongeveer 1,5km lang, de breedte varieert van 18 tot 36m.

Het Loodswezenplein bevindt zich op het oostelijke uiteinde van de zeedijk en vormt de scharnier tussen de zeedijk, de vaargeul met zijn vernieuwde wandelpromenade die Nieuwpoort-bad en Nieuwpoort-stad met elkaar verbindt, het staketsel en het strand. Via deze wandelpromenade bereikt men vanuit Nieuwpoort-bad onder meer de jachthaven en de vismijn.

De verharding van de zeedijk en het Loodswezenplein waren in zeer slechte staat. De zeedijkverharding bestond uit baksteen in blokverband en uit een enkele meter brede langsstrook in grijze betontegels. Het Loodswezenplein was grotendeels een parking, deels geasfalteerd, deels in kasseien en deels in grijze betontegels aangelegd. Het geheel liet een grijze, verouderde indruk. De verlichting was van het autosnelwegtype.

Samenhangend geheel

Na de heraanleg is de zeedijk, dankzij de golvende zeedijkrand en de kleur van de verharding, een brede, open wandelpromenade geworden met een naadloze overgang tussen dijk en strand. In het midden van het Loodswezenplein ligt een private parking. Er is gezorgd voor een visuele afscherming zodat deze parking aan de aandacht onttrokken wordt. De afscherming doet tevens dienst als windscherm en ruggensteun voor de zitbanken die een mooi zicht geven over het plein naar strand, dijk en vaargeul. In de beglazing zijn afbeeldingen ingewerkt van de vroegere bebouwing langs de zeedijk. In de steunpalen van het geheel is de openbare verlichting geïntegreerd. Het Loodswezenplein is ook het eindpunt van de wandelpromenade langs de vaargeul. De houten verharding wordt doorgetrokken om aansluiting te vinden op het staketsel. Deze houten bevloering wordt richting Loodswezengebouw progressief verbreed om de binding met het plein te ondersteunen. De verharding rond het Loodswezen is opgevat als een windroos. Er is gekozen voor duurzame materialen zoals blauwe hardsteen, FSC-gelabeld hardhout, Portugese graniet, Mexicaanse porfier en warmgele klinkers. Ondanks de verschillende belevingswaarde van elk materiaal wordt het plein als een samenhangend geheel beschouwd.

Band tussen oever en zee

Ter hoogte van het Loodswezengebouw is een uitkraging boven het water gebouwd met extra zitgelegenheid, zodat van hieruit van een mooi vrij zicht over de vaargeul genoten kan worden. Voor de openbare verlichting zijn armaturen ontworpen die de onmiddellijke link duidelijk maken met de dukdalfs (afbakening vaarwater in de vaargeul) en zodoende de binding tussen oever en vaarwater versterken.

Het ontwerp maakt op een subtiele manier een link naar de unieke ligging van dit project. Het biedt op een overzichtelijke en duidelijke manier de ruimte aan. De beleving van de ruimte strekt zich niet enkel uit naar het ontwerp, maar naar de hele zee- en havenomgeving waarin de gebruiker zich bevindt.