Home>Project>Zeedijk Wenduine, De Haan
{"slide_to_show":"1","slide_to_scroll":"1","autoplay":"true","autoplay_speed":"3000","fade":"false","speed":"300","arrows":"true","dots":"false","loop":"true","nav_slide_column":5,"rtl":"false"}

Zeedijk Wenduine, De Haan


Sinds 15 juni 2015 heeft Wenduine een gloednieuwe zeedijk. Hij is veiliger, breder en aantrekkelijker dan vroeger. En dat was noodzakelijk want uit de studie die leidde tot het Masterplan Kustveiligheid bleek deze zeedijk één van de zwakste schakels in onze zeewering te zijn.

Een laag niveau van de kruin van de zeedijk, een zeer smalle zeedijk, een ondiepe vooroever, de nabijheid van een dichtbevolkte dorpskern, een laag gelegen hinterland en een hoge recreatieve en toeristische waarde, dat waren de kenmerken van het strand en de zeedijk in Wenduine, een deelgemeente van De Haan. Daarom waren er naast de zandsuppletie van 2012 ook harde maatregelen nodig om de beveiliging te vervolledigen.

Creatie van een ‘stilling wave basin’

Het hoofddoel van de nieuwe zeedijk is Wenduine beschermen tegen zware stormvloeden. Op het nieuwe dijklichaam zijn twee stormmuren gebouwd: een zeewaartse en een landwaartse. Ze zijn geïntegreerd in de dijk. De zeewaartse stormmuur heeft de vorm van een parapet. De neus die boven het strand uitsteekt moet de stormgolven keren. Deze muur is met palen van zes meter lang in de bodem verankerd. De landwaartse muur heeft de vorm van een zitbank, hier en daar met hout bekleed. De ruime openingen ter hoogte van de straten kunnen bij stormtij gesloten worden door elektrisch bediende schuifpoorten. De twee muren vormen samen een ‘stilling wave basin’, een kuip waar overslaande stormgolven hun energie verliezen en dus ook hun kracht om de bebouwing te bedreigen. Enkele opmerkelijke cijfers: de zeewaartse stormmuur is opgebouwd met 1500 secanspalen; in de funderingen, stormmuren en staalconstructies is 3000 ton staal verwerkt; in totaal is er 4000 m³ gewapend beton gebruikt en zijn er 1.500.000 klinkers gelegd, goed voor 27.000m² zeedijkverharding.

Facelift van publieke ruimte

Tegelijkertijd heeft de publieke ruimte een grondige facelift gekregen. De beleving van de zee is geïntensiveerd. In de ontwerpfase werd uitgegaan van een duurzaam kustbeheer. De aandachtspunten duurzaamheid, communicatie, sociale en economische belangen én eisen naar de omgeving stonden centraal. Er werd maximaal werk gemaakt van communicatie met en participatie van diverse stakeholders. Participatief overleg met een stuurgroep zorgde voor een gedragen ontwerp.

Bij de materiaalkeuze en de keuze van de kleurschakeringen was het karakter van Wenduine als familiebadplaats het vertrekpunt. Er is geïnvesteerd in een skatepark voor de jeugd, er zijn petanqueterreinen aangelegd en er kwam een multifunctioneel sportterrein. In samenwerking met Westkans zijn de bereikbaarheid en de beleving van Wenduine voor mensen met een beperking sterk verbeterd.

Veiliger, breder en aantrekkelijker

De nieuwe dijk is breder geworden: tien meter tussen de Rotonde en de hulppost, drie meter breder vanaf de hulppost tot de Manitobahelling. Hij is aantrekkelijker voor wandelaars, toeristen en recreanten. Er is een scheiding tussen de rijweg en het wandelgedeelte waar ook plaats is voor terrassen. De nieuwe betegeling en geïntegreerde zitbanken zorgen voor een aangename en familiale sfeer. Trappen en toegangshellingen leiden naar het strand. Ook de Rotonde is heringericht.

Ze kreeg nieuwe zitbanken, een windscherm en een podium waarin de zeewering is geïntegreerd en bekleed met tropisch hardhout. Ook het Rocheplein met sportterrein is in het project opgenomen.

Dat alles maakt van Wenduine weer een toeristische trekpleister, een familiebadplaats voor jong en oud.

Het project werd in 275 kalenderdagen gerealiseerd. Door die korte uitvoeringstermijn bleef de hinder voor de lokale handelszaken en de bewoners zoveel mogelijk beperkt.