Home>Project>Park Zeen, Zaventem
{"slide_to_show":"1","slide_to_scroll":"1","autoplay":"true","autoplay_speed":"3000","fade":"false","speed":"300","arrows":"true","dots":"false","loop":"true","nav_slide_column":5,"rtl":"false"}

Park Zeen, Zaventem


De realisatie van het nieuwe park Het Zeen brengt weer een open beek in Zaventem, maar is meer dan dat. Het park is een strategische groene ruimte in de Woluwevallei met ecologische, recreatieve en natuurlijke waarden. Het vroegere buurtpark is niet meer te herkennen.

Na de realisatie van het park Beekstraat in Wezembeek-Oppem en het park De Burbure in Kraainem hadden de Vlaamse Landmaatschappij en de Gemeente Zaventem een goed beeld van wat landinrichting zou kunnen betekenen voor de vernieuwing van het buurtpark. In 2015 werd een visualisatie uitgewerkt die toen al tot de verbeelding sprak.

Contact met het water

Het openleggen van de Kleine Maelbeek zorgt ervoor dat regen- en grondwater weer een plaats krijgen in de Woluwevallei. Ook kan het water gebufferd worden bij hevige neerslag. Via brugjes over de beek kunnen bezoekers het park gemakkelijk in- en uitwandelen. De nieuwe speeltuin loopt tot aan het open water. Kinderen kunnen er ravotten op toestellen van hout en touw, maar ook spelen met takken en water. Wandelaars kunnen een langere wandeling maken rond de bestaande sportvelden en voor joggers is er een afzonderlijk schorspad. Plekken met meer of minder water, bloemenrijke hooilanden en aangepast beheer bieden planten en dieren een nieuwe plaats in dit gebied.

Bewoners kiezen voor ontharding

De buurtbewoners werden vooraf bevraagd over een sluipweg doorheen het park. Uit drie mogelijkheden voor de herinrichting van de Normandylaan koos de meerderheid op een participatievergadering voor de omvorming van de autoweg naar een pad voor voetgangers en  fietsers. Ook de gemeente steunde dit voorstel en zo ging 3000 m2 asfalt op de schop. De leefbaarheid van deze buurt in Sterrebeek ging hiermee een stap vooruit, onder andere door de lokale vermindering van het hitte-eilandeffect en het autoverkeer.

Deel van een groenblauw netwerk

Het vernieuwde park maakt deel uit van het Europese milieuproject LIFE Green4Grey. Dit project investeert in groene en blauwe infrastructuur voor grijze verstedelijkte landschappen en betekent dus letterlijk ‘groen voor grijs’. De beek krijgt zuiver bronwater uit de omgeving en de lozing van het afvalwater uit de Normandywijk in de beek is gestopt. De Vlaamse Milieumaatschappij en Aquafin sloten dit lozingspunt aan op de collector in de Zeenstraat.

De inrichting krijgt nog een vervolg. De al even grote aangrenzende groenzone zal ook ingericht worden met het oog op extra buffering op de beek, en dit met een verdere uitbreiding van ecologische waarden en recreatief medegebruik. In de hele Woluwevallei komt zo een groenblauw netwerk tot stand dat de stedelijke omgeving meer duurzaam, veerkrachtig en klimaatbestendig maakt.