Home>Project>Zen-ne-tuin, Sint-Jans-Molenbeek
{"slide_to_show":"1","slide_to_scroll":"1","autoplay":"true","autoplay_speed":"3000","fade":"false","speed":"300","arrows":"true","dots":"false","loop":"true","nav_slide_column":5,"rtl":"false"}

Zen-ne-tuin, Sint-Jans-Molenbeek


Een verloederde site op het voormalige tracé van de gedempte Kleine Zenne is aangelegd als de Zen-ne-tuin. Een voorplein maakt de publieke tuin zichtbaar vanaf de straat. Het semi-industriële beeld van de omgeving is maximaal behouden. De tuin is een oase in de rauwe stadsomgeving.

Op het voormalig tracé van de gedempte Kleine Zenne ligt een open ruimte omringd door een grote diversiteit aan bebouwing: pakhuizen, woongebouwen, gebouwen met publieke functies. De site is zeer onregelmatig van vorm en heeft een duidelijk semi-industrieel karakter. Ze ligt op een centrale locatie in Sint-Jans-Molenbeek, op een steenworp van het gemeentehuis.

Enkele voormalige industriële gebouwen tussen de site en het kanaal worden op korte termijn gerenoveerd tot woongebouwen. Voor het imposante gebouw aan de kop van de site in de Koolmijndragersstraat loopt momenteel een aanvraag voor renovatie tot commerciële ruimte op het gelijkvloers en woningen op de verdiepingen. Het schoolgebouw aan de Werkhuizenstraat is een jeugdcentrum en grenst met de achtergevel aan de site.

De ondergrond van het projectgebied is vervuild met zware metalen en is gevrijwaard van sanering op voorwaarde dat de betonnen vloer blijft liggen en niet wordt geperforeerd.

Groene long

De voorheen verloederde site is aangelegd als een groene long, de Zen-ne-tuin. Er is vertrokken op de betonnen vloerplaat, zonder die te perforeren. Grote gesculpteerde bloempotten en een ruime opbouw van grond op de betonplaat garanderen voldoende overlevingskansen voor het groen en voor de complexe waterhuishouding. Belangrijk voor de Zen-ne-tuin is dat het semi-industriële beeld van de omgeving maximaal behouden blijft. De Zen-ne-tuin ligt als een oase in haar rauwe stadsomgeving.

Voorplein en speelarena

De ontwerpers creëerden een voorplein om de publieke tuin maximaal zichtbaar te maken in het straatbeeld. De twee nieuwe woningen en de transparante poort worden hiervoor deels achter de huidige gevellijn gepositioneerd. De nieuwe woningen op de site zijn opgetild tot de eerste verdieping en vormen zo een poortgebouw naar de tuin. Het voorplein krijgt de eerste boom van de publieke tuin. Achter in de Zen-ne-tuin is er een speelarena.

De tuin

De Zen-ne-tuin is bewust zeer robuust gedetailleerd: de bestaande wanden werden enkel gereinigd en plaatselijk voorzien van klimbeplanting, op de bestaande betonnen vloer is een dikke laag substraat geplaatst. Robuust gesculpteerde objecten in beton doen dienst als enorme ‘bloempotten’. Deze dragen het groen en vullen de verschillende programma’s van de Zen-ne-tuin in: speelruimte, petanqueveld, vrijetijdszone, zitruimte… Centraal in de Zen-ne-tuin is er een ruimte voor de opzichter.

Een berijdbare strook van vier meter is vrijgehouden voor wagens van de hulpdiensten.

Overdekte zones

In ons gematigd klimaat is het een troef om enkele overdekte ruimtes te hebben, om te schuilen of om activiteiten te laten doorgaan bij regenweer. De lay-out van de woningen maakt dat er vooraan in de Zen-ne-tuin een overdekte ruimte ontstaat. Door de woningen op te tillen blijft de begane grond maximaal publiek domein. De drie volumes van de woningen zijn zodanig gestapeld dat ze optimaal aansluiten bij de tuinaanleg en dat ze over grote terrassen kunnen beschikken.

Wand openwerken

De ontwerpers zien een grote potentie in het activeren van de gevels rond de Zen-ne-tuin door het openwerken van de wand naar de omliggende percelen/gebouwen en hun programma’s. Op die manier kan er een hecht netwerk van informele semi-publieke buitenruimtes ontstaan die een meerwaarde zijn voor de leefkwaliteit in het bouwblok.

De Zen-ne-tuin wordt het visitekaartje van de buurt.