Home>Project>Zone Z, Zoo Antwerpen
{"slide_to_show":"1","slide_to_scroll":"1","autoplay":"true","autoplay_speed":"3000","fade":"false","speed":"300","arrows":"true","dots":"false","loop":"true","nav_slide_column":5,"rtl":"false"}

Zone Z, Zoo Antwerpen


Door de aankoop van een volledige huizenrij kon de Zoo van Antwerpen uitbreiden. Er werd een masterplan en een bijbehorend beheersplan opgemaakt. Zone Z of de savannezone is een belangrijk onderdeel van die plannen en laat oud en nieuw intiem samenvloeien. Voor de aanleg is teruggegrepen naar de vroegere ontwerpgrammatica met slingerpaden, reliëfinversie, kunstzinnige rotsen en rijke beplanting.

De Zoo van Antwerpen heeft intrinsieke landschappelijke en architecturale kwaliteiten die historisch verankerd zijn in de site en de stad. In de verschillende voorstudies voor het masterplan en het bijbehorende beheersplan werd de historische typologie van de tuin grondig onderzocht om de visuele en stilistische continuïteit van de unieke site te garanderen. In overleg met de opdrachtgever werd voor de Zone Z of de savannezone resoluut gekozen voor een historische evocatie van de tuin in zijn laat 19de-eeuwse, begin 20ste-eeuwse tuinbouwkundige glorietijd. De vroegere ontwerpgrammatica gekenmerkt door slingerpaden, reliëfinversie, kunstzinnige rotsen en rijke beplantingen werd met volle overtuiging toegepast.

Twee deelgebieden

De nieuwe savanne bestaat uit twee deelgebieden. De wandeling door de tuin voert eerst naar het nieuwe restaurant van waar de bezoeker een grote volière met Kaapse buffels en niet minder dan 250 Afrikaanse vogels kan ontdekken. Het historische neushoorngebouw is geïntegreerd in een met kunstzinnige rotsen ingekleed vogelverblijf en stallingen. Deze nieuwe gebouwen onttrekken de drukte van de stad aan het zicht. Het tweede deel van de savannezone strekt zich uit tussen drie gekende historische gebouwen: het varkensgebouw, het lamagebouw en de Egyptische tempel. Dit perk huisvest nog steeds de giraffen en de Hartmanns bergzebra’s.

Nieuwe bomen

Bij de uitvoering van het project was er veel aandacht voor integrale toegankelijkheid, infiltratie, integratie van de historische bebouwing en het respectvol omgaan met de bestaande bomen. Er werden 42 nieuwe bomen en een honderdtal verschillende soorten struiken en vaste planten aangeplant.