Home>Project>Zuidflank, Overijse
{"slide_to_show":"1","slide_to_scroll":"1","autoplay":"true","autoplay_speed":"3000","fade":"false","speed":"300","arrows":"true","dots":"false","loop":"true","nav_slide_column":5,"rtl":"false"}

Zuidflank, Overijse


Het centrum van Overijse ligt in de IJsevallei en dat heeft in het verleden regelmatig voor overstromingen gezorgd. Vooral neerslagwater van de relatief steile helling ten zuiden van het centrum veroorzaakte meermaals wateroverlast. Om problemen in de toekomst te voorkomen, is samen met Aquafin de groene Zuidflank heringericht met respect voor de plaats van water (blauw) en natuur (groen). Tegelijkertijd is het multifunctionele en recreatieve karakter van de ruimte versterkt.

De natuurlijke structuur van Overijse wordt gekenmerkt door de valleien van de IJse en de Laan, die diep in het landschap snijden. Dat vertoont een zeer kenmerkend reliëf van smalle, alluviale valleigebieden en steile flanken (hellingen). Het centrum van de gemeente ligt in de IJsevallei en had in het verleden meermaals te kampen met overstromingen, veroorzaakt door neerslagwater van de steile Zuidflank. Die groene flank was vroeger al toegankelijk voor fietsers en wandelaars maar had eerder een verbindingsfunctie tussen het hoger gelegen gebied en het centrum. Sinds de herinrichting is ze een walhalla voor skaters, fietsers, voetballers en andere ravotters.

Klein openluchttheater

Het project van de Zuidflank start op het Begijnhofplein, voor de bibliotheek en het cultuurcentrum Den Blank. Een meanderende vlonder visualiseert de slingerende IJse en is uitgebreid met een podium en zitblokken die fungeren als een klein openluchttheater. Een pad in halfverharding maakt de verbinding met het voormalige bronhuis.

Bekkens en meer

Wandelpaden in halfverharding leiden de heuvel op. In de flank zijn bekkens gebouwd die samen 1579 m³ water kunnen bufferen en na een bui vertraagd lozen. De bekkens zijn met mekaar verbonden en sluiten aan op de bypass van de IJse. Vroeger was er bij een T20 – dat is een bui die eens in de twintig jaar voorkomt – een afstroom van 1200 l/s, nu is die verminderd tot 150 l/s.

Elk bekken heeft een bijkomende functie. In bekken 1 vertragen de schotbalken niet enkel het water, ze dienen ook als springbalk voor waaghalzen op de fiets. Bekken 2 is ook een waar openluchttheater. Het is toegankelijk via een grote trap en heeft aan één zijde takkenrillen, die vertragend werken bij de afstroom van het water afkomstig uit bekken 3. Het snoeihout van de takkenrillen is een paradijs voor insecten en kleine dieren. Bekken 3 heeft een klim- en klauterparcours. In bekken 4 kunnen kleine en grote klauteraars, met of zonder fiets, gretig gebruikmaken van de groentrappen.

Speel- en recreatiezone

Bij het begin van de nieuwe speel- en recreatiezone wordt de bezoeker begroet door een reuzensculptuur van een vliegend hert, van kunstenaar Stefan Hemeleers. Dit beestje is te vinden in de buurt van de Zuidflank en op verschillende andere plaatsen in Overijse. Achter het vliegend hert ligt een fietsparcours met verschillende tricks, een wasbord, een curve, een balk, rotsen. De mountainbikeschool van Overijse had inspraak bij de aanleg. Daarachter ligt een skatepark, ontworpen in samenspraak met een groep skaters. Het is uitgevoerd in beton, ingepast in de omgeving en telt heel wat uitdagingen. De hoogste muur van het skatepark doet aan de andere zijde dienst als trapmuur. Naast deze muur bevindt zich een revalidatiebak voor voetballers en atleten.

Het gebied wordt doorkruist door fiets- en wandelpaden in halfverharding. Daarlangs is volgverlichting aangebracht. Ter hoogte van het bosrijke gedeelte kreeg deze amberkleurige lampen zodat vleermuizen nog durven rondvliegen.

Op verschillende locaties staan infopanelen over de vele facetten van de Zuidflank. Zitbanken nodigen uit om te rusten en te genieten van de omgeving. Op de grote picknickbanken kan een familiefeestje gebouwd worden.