Fortis, Brussel

De renovatie van het hoofdgebouw van BNP Parisbas Fortis, in hartje Brussel, was de aanleiding om ook de openbare ruimte aan het Warandebergplein en de Elleboogstraat te vernieuwen. Het Warandebergplein

C-Mine plein, Genk

Het C-mineplein ligt op het terrein van de voormalige koolmijnsite Winterslag en is de centrale open ruimte van het nieuwe culturele hart van Genk. Het is een obstakelvrij plein met

PIVO, Asse

De groenomgeving van het Provinciaal Instituut voor Vorming en Opleiding onderging een grondige verandering. Tussen de gebouwen zijn thematuinen aangelegd. Het achterliggend terrein is een openbaar, ecologisch landschapspark dat de

Arbedpark Noord, Gent

De aanleg van het 3,5 hectare grote park Arbed Noord was een onderdeel in de reconversie van een voormalige industriële site naar een zone voor bedrijven, groen en wonen. Het

Evolis, Kortrijk

Bedrijventerrein verenigt economie en ecologie Evolis is meer dan een bedrijventerrein. Het is een onderdeel van het stedelijke en regionale weefsel. Het wordt doorkruist door drie fietspaden van regionaal belang,

Bedrijvenpark Waterschei, Genk

Mijnterrein met toekomst Het voormalige mijnterrein van Waterschei is ontwikkeld als een locatie voor niet-milieubelastende bedrijven in een parkachtige omgeving. De eenheid tussen het wetenschapspark en de beschermde mijngebouwen komt

Esplanade Tiensevest, Leuven

De ontbrekende ruggengraat Na de heraanleg van het hart van de stationsomgeving rond de eeuwwisseling, ontbrak nog de ruggengraat: het gebied tussen het volledig vernieuwde stationsplein (Martelarenplein) en het provinciehuis.