Loonsplein, Borgloon

Een plein voor een monument De vroegere stroopstokerij Wijnants in Borgloon verdiende beter dan een verwaarloosde en ongedefinieerde toegangsruimte. Een nieuw, minimalistisch evenementenplein benadrukt het industriële en historische karakter van

Graf Emile Verhaeren, Sint-Amands

Uniek monument in uniek landschap Het stijgende waterpeil van de Schelde had ernstige schade toegebracht aan het graf van schrijver Emile Verhaeren. Het monument werd opgevijzeld en gerestaureerd, de onmiddellijke

Sint-Katelijnestraat, Mechelen

Prachtige route naar het stadshart De nieuw ingerichte Sint-Katelijnestraat is de exponent van een offensieve toekomstgerichte strategie voor de Mechelse openbare ruimte. Die moet leiden tot een veel aantrekkelijker beeld

Bedrijvenpark Waterschei, Genk

Mijnterrein met toekomst Het voormalige mijnterrein van Waterschei is ontwikkeld als een locatie voor niet-milieubelastende bedrijven in een parkachtige omgeving. De eenheid tussen het wetenschapspark en de beschermde mijngebouwen komt

Machelendorp, Zulte

Inwoner ontmoet bezoeker Dankzij het Roger Raveelmuseum en de pittoreske ligging aan een afgesneden Leiearm trekt Machelen heel wat bezoekers aan. De heringerichte publieke ruimte in het dorpscentrum brengt een

Stationsboulevard, Antwerpen

Nieuwe rol voor Antwerpen Centraal De aanleiding van de metamorfose die de Antwerpse stationsbuurt vandaag ondergaat, is de uitbouw van Antwerpen Centraal tot een volwaardige HST halte. Voor de 400

Herinrichting centrum Herentals

Helemaal Herentals Herentals werkt onder de noemer ‘Helemaal Herentals’ aan een grondige transformatie van het centrumgebied. Een aantal beeldbepalende monumenten als de stadsbrouwerij op de Grote Markt en de stadspoorten

Wildersedreef, Kampenhout

Link met het verleden Zowel vanuit historisch als vanuit landschappelijk en natuurlijk perspectief is de Wildersedreef van bijzondere betekenis voor de gemeente. Ze biedt een terugblik op het klassieke landschap

Sint-Pietersplein, Gent

Historische betekenis Het Sint-Pietersplein vormt een belangrijke schakel in de ontstaansgeschiedenis van de stad Gent. Het plein is in 1848 aangelegd als een totaalconcept waarbij de wanden van het plein