Doortocht, Sint-Kwintens-Lennik

Veilig en leefbaar dorpscentrum De drukke gewestweg door het centrum van Sint-Kwintens-Lennik is volledig heraangelegd. Het wegbeeld is aangepast aan de verschillende snelheidsregimes. Ook het Marktplein is aangepakt van gevel

Park Spoor Noord, Antwerpen

Tuin voor de buurt, park voor de stad In het noorden van Antwerpen is een verlaten spoorwegemplacement omgeturnd tot een stedelijk park met sport- en ontspanningsfaciliteiten. In de oude spoorweggebouwen

Bedrijvenpark Waterschei, Genk

Mijnterrein met toekomst Het voormalige mijnterrein van Waterschei is ontwikkeld als een locatie voor niet-milieubelastende bedrijven in een parkachtige omgeving. De eenheid tussen het wetenschapspark en de beschermde mijngebouwen komt

Groenas 3 Minnemeers- Keizerspark, Gent

Planningsfantasie in vervulling In het Ruimtelijk Structuurplan Gent zijn acht groenassen ingeschreven. Het zijn recreatieve, groene verbindingen tussen de stadskern en de open ruimte aan de stadsrand. Groenas 3 Minnemeers-Keizerpark

Bredabaan, Brasschaat

Een baan voor iedereen De herinrichting van de Bredabaan in Brasschaat bracht een nieuw evenwicht tot stand tussen verblijfskwaliteit en verkeer. Wat dat verkeer betreft, heeft de auto een stukje

Stationsboulevard, Antwerpen

Nieuwe rol voor Antwerpen Centraal De aanleiding van de metamorfose die de Antwerpse stationsbuurt vandaag ondergaat, is de uitbouw van Antwerpen Centraal tot een volwaardige HST halte. Voor de 400

Goffinlaan, Sint-Agatha-Berchem

Nood aan kwaliteitsverbetering De heraanleg van de Goffinlaan, één van de belangrijke invalswegen van de gemeente Sint-Agatha-Berchem drong zich op omwille van de moeilijke verkeerssituatie, de veelvuldige conflicten tussen de

Wildersedreef, Kampenhout

Link met het verleden Zowel vanuit historisch als vanuit landschappelijk en natuurlijk perspectief is de Wildersedreef van bijzondere betekenis voor de gemeente. Ze biedt een terugblik op het klassieke landschap