Evolis, Kortrijk

Bedrijventerrein verenigt economie en ecologie Evolis is meer dan een bedrijventerrein. Het is een onderdeel van het stedelijke en regionale weefsel. Het wordt doorkruist door drie fietspaden van regionaal belang,

Park Spoor Noord, Antwerpen

Tuin voor de buurt, park voor de stad In het noorden van Antwerpen is een verlaten spoorwegemplacement omgeturnd tot een stedelijk park met sport- en ontspanningsfaciliteiten. In de oude spoorweggebouwen

Groenas 3 Minnemeers- Keizerspark, Gent

Planningsfantasie in vervulling In het Ruimtelijk Structuurplan Gent zijn acht groenassen ingeschreven. Het zijn recreatieve, groene verbindingen tussen de stadskern en de open ruimte aan de stadsrand. Groenas 3 Minnemeers-Keizerpark

Wildersedreef, Kampenhout

Link met het verleden Zowel vanuit historisch als vanuit landschappelijk en natuurlijk perspectief is de Wildersedreef van bijzondere betekenis voor de gemeente. Ze biedt een terugblik op het klassieke landschap