Zwin Natuur Park, Knokke-Heist

Aan de Vlaamse oostkust realiseerde de Provincie West-Vlaanderen in samenwerking met het Agentschap voor Natuur en Bos het Zwin Natuur Park, dat een toeristische onthaalfunctie voor de Zwinstreek heeft .

Levende wandelpaden, Zaventem e.o.

Een nieuw wandelnetwerk verbindt sinds kort verschillende gemeenten in de oostrand van Brussel. Het netwerk linkt meteen ook enkele grotere groengebieden aan elkaar. Om natuur en landschap zo min mogelijk

Natuurpark Kortbroek, Kruibeke

In 2012 startte de inrichting van het Kortbroek. In eerste instantie moest het een waterbergings- en natuurfunctie krijgen. Een Europees subsidieproject opende mogelijkheden om het verder uit te bouwen als

Inkomzone Lentedreef, Kessel-Lo

De toegang tot het provinciedomein Kessel-Lo langs de Lentedreef was tot voor kort weinig aantrekkelijk. Dankzij de herinrichting heeft deze toegang weer een sterke uitstraling. De rommelige mikmak ruimde plaats

Abdijplein Averbode

Het vernieuwde binnenplein van de abdij van Averbode nodigt iedereen uit om van het eeuwenoude decor te genieten. Dé blikvanger van het plein is de grote waterspiegel die centraal op

Driekoningenstraat-Statiestraat, Antwerpen

De Statiestraat/Driekoningenstraat maken deel uit van de ruggengraat van Oud-Berchem. De aanleg met natuursteenmaterialen versterkt die verankering in het grotere geheel. Het invoeren van eenrichtingsverkeer schept ruimte voor brede stoepen,