Belevingspleintjes, Turnhout

Op vier locaties in de Turnhoutse binnenstad is een belevingspleintje ingericht: in de Leopoldstraat, de Driezenstraat, de de Merodelei en de Gasthuisstraat. De belevingselementen zetten aan tot spel, ze creëren

Moorkensplein, Borgerhout

Borgerhout heeft er een tijdelijk buurtpark bij, vlakbij het Moorkensplein. Het park is samen met de buurtbewoners ingericht. Het is een eerste stap in het stadsontwikkelingsproject ‘Moorkensplein en omgeving’: over

Zwin Natuur Park, Knokke-Heist

Aan de Vlaamse oostkust realiseerde de Provincie West-Vlaanderen in samenwerking met het Agentschap voor Natuur en Bos het Zwin Natuur Park, dat een toeristische onthaalfunctie voor de Zwinstreek heeft .

Levende wandelpaden, Zaventem e.o.

Een nieuw wandelnetwerk verbindt sinds kort verschillende gemeenten in de oostrand van Brussel. Het netwerk linkt meteen ook enkele grotere groengebieden aan elkaar. Om natuur en landschap zo min mogelijk

Natuurpark Kortbroek, Kruibeke

In 2012 startte de inrichting van het Kortbroek. In eerste instantie moest het een waterbergings- en natuurfunctie krijgen. Een Europees subsidieproject opende mogelijkheden om het verder uit te bouwen als

Doortocht, Willebroek

De doortocht doorheen het centrum van Willebroek onderging een metamorfose: een ingewikkeld verkeerskluwen is nu een attractieve verblijfsruimte. De sfeer sluit aan bij het industriële verleden dat de gemeente op

Molenpoortplein, Hasselt

Het Molenpoortplein ligt aan één van de belangrijkste entrees van de binnenstad van Hasselt.  Het is een sterk ruimtelijk schakelelement tussen de compacte binnenstad en het stedelijke waterfront langs de

Gemeentepark, De Panne

De materialen van het nieuwe Duinpark sluiten qua kleuren perfect aan bij de typische zandkleurtinten van de oorspronkelijke Dumontwijk en de duinenvegetatie, en geven het park een gevoel van harmonie.