The Village, Leuven

The Village Leuven is een stadsinbreidingsproject waarbij een voormalig bioscoopcomplex plaatsmaakte voor een nieuwe studentenresidentie. Dat past in de toekomstvisie van de Stad Leuven om studenten te groeperen in nieuwe

Dorpskern, Waarschoot

Als structuurondersteunend hoofddorp heeft Waarschoot de taak om de woonkwaliteit in de kern te verbeteren. Publieke ruimte speelt daar een belangrijke rol in. De volledige dorpskern is heringericht als aangenaam

Lichtplan, Aalst

De stad Aast vernieuwt en herwaardeert door middel een onderbouwde visie, het lichtplan, de functionele, accent- en sierverlichting van de openbare ruimte, gebouwen en kunstwerken. Het lichtplan omvat een globaal

Lichtplan, Antwerpen

Met zijn gebiedsdekkende lichtplan heeft de Stad Antwerpen een samenhangende visie en een krachtig instrument om het openbaar domein op een uniforme en kwalitatieve wijze uit te lichten. De eerste