Coupurepark, Gent

Het Coupurepark in Gent is een mooi voorbeeld van gedeeld ruimtegebruik. Tijdens de schooluren is het een schoolspeelplaats, op andere momenten een openbaar park. School en buurt kunnen er samen

Neerland, Wilrijk

Een bijzonder plan van aanleg legde de verhouding voor het parklandschap Neerland vast op 23 ha park, 9 ha natuurreservaat  en 350 wooneenheden op 2 ha. Duurzaamheid stuurde het ontwerpproces

Kardinaal Mercierplein, Jette

Het Kardinaal Mercierplein moet het belangrijkste plein van Jette worden, een status die het door zijn centrale ligging en zijn vele centrumfuncties verdient. Het ontwerp is neutraal tegenover het gemotoriseerde

Budabeach, Kortrijk

Door het rechttrekken van de Leie wint Kortrijk land op de rivier. Eén van die gewonnen plaatsen is Budabeach, een groene ruimte met, tijdelijk, een strand. Siergrassen en de padenstructuur

Dorpskernvernieuwing, Noordschote

Met het oog op het verhogen van de leefbaarheid is de dorpskern van Noordschote, een  deelgemeente van Lo-Reninge, heringericht. Hierbij is aandacht besteed aan de verkeersleefbaarheid, de identiteit van het

Sportpark Overmere, Berlare

Het sportpark in Overmere kreeg een vernieuwde toegang en ontsluitingsinfrastructuur. Ook een deel van de sportinfrastructuur is onder handen genomen. De landschappelijke structuur, die aansluit bij het vroegere kasteelpark, werd

Kop van Kessel-Lo, Leuven

De achterzijde van het station van Leuven heeft een nieuw en duidelijk gezicht dankzij de krachtige vormgeving voor de Kop van Kessel-Lo. In deze dense wijk zorgt het Benedenplein voor

De Stadstuin, Ronse

Op een groot braakliggend terrein in het centrum van Ronse is een stadspark gerealiseerd, aan de randen komen woonprojecten. Het park is heel open ontworpen, de meest opvallende ingreep is

Bist, Wilrijk

Een grote ruimte van anderhalve hectare in het centrum van Wilrijk, dat is de Bist. Het op de auto gerichte plein is heraangelegd als een aantrekkelijke en herkenbare publieke ruimte,

Kroonplein, Merksem

Het invoeren van een volledig nieuw mobiliteitsconcept zorgt voor een vernieuwde en verbeterde bruikbaarheid van het Kroonplein. De verkeersas is naar één zijde van het plein gebracht, de andere kant