Stationsboulevard, Antwerpen

Nieuwe rol voor Antwerpen Centraal De aanleiding van de metamorfose die de Antwerpse stationsbuurt vandaag ondergaat, is de uitbouw van Antwerpen Centraal tot een volwaardige HST halte. Voor de 400

Kleine Bassin, Roeselare

De herinrichting van het langwerpig bekken - Kleine Bassin genaamd - kadert in de opwaardering van de omgeving tussen de spoorlijn Kortrijk-Brugge en de Brugsesteenweg. Jarenlang deed het Kleine Bassin

Nieuwe Kaai, Turnhout

Nieuw randstedelijk openbaar domein Het kanaal Dessel – Turnhout – Schoten ligt op de grens tussen landelijk gebied, met veel open ruimte, en de dichte bebouwing van de stad Turnhout.

Trooststraat, Vilvoorde

De Trooststraat bevindt zich tussen de Leuvensestraat en de Campionlei - Franklin Rooseveltlaan midden in het centrum van de stad Vilvoorde. Het straatje heeft de allure van een wandelpad waarin

Goffinlaan, Sint-Agatha-Berchem

Nood aan kwaliteitsverbetering De heraanleg van de Goffinlaan, één van de belangrijke invalswegen van de gemeente Sint-Agatha-Berchem drong zich op omwille van de moeilijke verkeerssituatie, de veelvuldige conflicten tussen de

Herinrichting centrum Mol

Mobiliteitsplan als basis De doortocht en de aanpalende centrumstraten en pleinen, vormen samen de ruggengraat van Mol. Tot voor de herinrichting was het publieke domein er geheel georiënteerd op een

Herinrichting centrum Herentals

Helemaal Herentals Herentals werkt onder de noemer ‘Helemaal Herentals’ aan een grondige transformatie van het centrumgebied. Een aantal beeldbepalende monumenten als de stadsbrouwerij op de Grote Markt en de stadspoorten

Vredestraat, Berchem

Historische referentie Het ontwerp voor de herinrichting van de Vredestraat is een uitvoering van de structuurschets voor Oud-Berchem – Groenenhoek, wijken van het district Berchem (Antwerpen). Eén van de essentiële

Wildersedreef, Kampenhout

Link met het verleden Zowel vanuit historisch als vanuit landschappelijk en natuurlijk perspectief is de Wildersedreef van bijzondere betekenis voor de gemeente. Ze biedt een terugblik op het klassieke landschap