Herinrichting centrum Mol

Mobiliteitsplan als basis De doortocht en de aanpalende centrumstraten en pleinen, vormen samen de ruggengraat van Mol. Tot voor de herinrichting was het publieke domein er geheel georiënteerd op een

Herinrichting centrum Herentals

Helemaal Herentals Herentals werkt onder de noemer ‘Helemaal Herentals’ aan een grondige transformatie van het centrumgebied. Een aantal beeldbepalende monumenten als de stadsbrouwerij op de Grote Markt en de stadspoorten

Vredestraat, Berchem

Historische referentie Het ontwerp voor de herinrichting van de Vredestraat is een uitvoering van de structuurschets voor Oud-Berchem – Groenenhoek, wijken van het district Berchem (Antwerpen). Eén van de essentiële

Wildersedreef, Kampenhout

Link met het verleden Zowel vanuit historisch als vanuit landschappelijk en natuurlijk perspectief is de Wildersedreef van bijzondere betekenis voor de gemeente. Ze biedt een terugblik op het klassieke landschap

Sint-Pietersplein, Gent

Historische betekenis Het Sint-Pietersplein vormt een belangrijke schakel in de ontstaansgeschiedenis van de stad Gent. Het plein is in 1848 aangelegd als een totaalconcept waarbij de wanden van het plein