Stalenstraat, Genk

De Stalenstraat is de centrale winkelstraat in Waterschei. Toch was de voetgangers tot voor kort slechts een restruimte toebedeeld, de rijweg overheerste het beeld. Sinds de heraanleg wordt het parkeren

Wilde Zee, Antwerpen

Ruim dertig jaar na de aanleg als autovrij gebied was Wilde Zee in de Antwerpse binnenstad aan een grondige herinrichting toe. In overeenstemming met het beeldkwaliteitsplan voor de binnenstad zijn

Molenstraat, Kontich

In de Molenstraat is de balans tussen verblijf, handel, verkeer en openbare functies hersteld. De aantrekkingskracht en de verkeersveiligheid zijn sterk verbeterd. De schoolomgeving is een zone 30 geworden, op

Doortocht, Kapellen

In de vernieuwde doortocht van de N11 door Kapellen krijgen de fietsers en de voetgangers meer veilige ruimte. De verblijfskwaliteit is er sterk op vooruitgegaan. Tegelijkertijd verloopt ook het autoverkeer

Doortocht Herselt

De doortocht van de N19 door Herselt is helemaal vernieuwd. De auto is niet langer de maatstaf, de zachte weggebruiker en de leefbaarheid van de dorpskern zijn in ere hersteld.

Dorpskern, Sint-Gillis-Waas

Het is weer aangenaam en veilig vertoeven in de dorpskern van Sint-Gillis-Waas. De herinrichting van het openbaar domein in het centrum zorgt voor een nieuwe dynamiek op tal van maatschappelijke

Doortocht, Sint-Kwintens-Lennik

Veilig en leefbaar dorpscentrum De drukke gewestweg door het centrum van Sint-Kwintens-Lennik is volledig heraangelegd. Het wegbeeld is aangepast aan de verschillende snelheidsregimes. Ook het Marktplein is aangepakt van gevel