Mechelen Boulevard Leeft!, Mechelen

De verbinding tussen Vijfhoek en Grote Markt is een echte wandelboulevard met gezellige pleintjes en veel aandacht voor groen, water, spelelementen en fietsvoorzieningen. Voetgangers en fietsers krijgen er alle ruimte

Stationsstraat, Sint-Niklaas

De Stationsstraat is ontworpen als een groene stedelijke winkelpromenade, op maat van de voetganger en de fietser. Het straatprofiel is volledig hertekend met gelijkgrondse pleinaanleg van gevel tot gevel. Meerstammige

Nationalestraat, Antwerpen

In 2008 besliste het district Antwerpen om te investeren in de herinrichting van de Nationalestraat, een belangrijke winkelstraat in het modehart van de stad. Aanleiding was in de eerste plaats

Stalenstraat, Genk

De Stalenstraat is de centrale winkelstraat in Waterschei. Toch was de voetgangers tot voor kort slechts een restruimte toebedeeld, de rijweg overheerste het beeld. Sinds de heraanleg wordt het parkeren

Wilde Zee, Antwerpen

Ruim dertig jaar na de aanleg als autovrij gebied was Wilde Zee in de Antwerpse binnenstad aan een grondige herinrichting toe. In overeenstemming met het beeldkwaliteitsplan voor de binnenstad zijn

Molenstraat, Kontich

In de Molenstraat is de balans tussen verblijf, handel, verkeer en openbare functies hersteld. De aantrekkingskracht en de verkeersveiligheid zijn sterk verbeterd. De schoolomgeving is een zone 30 geworden, op

Doortocht, Kapellen

In de vernieuwde doortocht van de N11 door Kapellen krijgen de fietsers en de voetgangers meer veilige ruimte. De verblijfskwaliteit is er sterk op vooruitgegaan. Tegelijkertijd verloopt ook het autoverkeer

Doortocht Herselt

De doortocht van de N19 door Herselt is helemaal vernieuwd. De auto is niet langer de maatstaf, de zachte weggebruiker en de leefbaarheid van de dorpskern zijn in ere hersteld.