Oude Leieboorden, Kortrijk

Midden in het centrum van de stad, ter hoogte van de historische Broeltorens, verenigt de oude Leie-arm twee kaaien tot één stadsplein. De herinrichting van de kaaien herstelt het contact

Mechelen Boulevard Leeft!, Mechelen

De verbinding tussen Vijfhoek en Grote Markt is een echte wandelboulevard met gezellige pleintjes en veel aandacht voor groen, water, spelelementen en fietsvoorzieningen. Voetgangers en fietsers krijgen er alle ruimte

De Porre, Gentbrugge

Op de voormalige industriële site De Porre in Gentbrugge maakte de Stad Gent ruimte vrij voor een groenzone. Door het meenemen van de geschiedenis van de site, het behoud van

Het ideale straatprofiel, Genk

In het kader van de Dag van de Architectuur 2013 realiseerden enkele ontwerpers op eigen initiatief de levensgrote maquette ‘Het ideale straatprofiel voor één dag’. Het is een manifest tegen

Abdijplein Averbode

Het vernieuwde binnenplein van de abdij van Averbode nodigt iedereen uit om van het eeuwenoude decor te genieten. Dé blikvanger van het plein is de grote waterspiegel die centraal op

Driekoningenstraat-Statiestraat, Antwerpen

De Statiestraat/Driekoningenstraat maken deel uit van de ruggengraat van Oud-Berchem. De aanleg met natuursteenmaterialen versterkt die verankering in het grotere geheel. Het invoeren van eenrichtingsverkeer schept ruimte voor brede stoepen,

Bedrijvenpark Waterschei, Genk

Mijnterrein met toekomst Het voormalige mijnterrein van Waterschei is ontwikkeld als een locatie voor niet-milieubelastende bedrijven in een parkachtige omgeving. De eenheid tussen het wetenschapspark en de beschermde mijngebouwen komt