Ledeberg Leeft, Gent

Het Centrumplein in Ledeberg is volledig heraangelegd. Het is vergroend, zichtbaar gemaakt en verbonden met de wijk. Verspreid over de Gentse deelgemeente maakte ook een twintigtal verloederde hoekpanden plaats voor

De Porre, Gentbrugge

Op de voormalige industriële site De Porre in Gentbrugge maakte de Stad Gent ruimte vrij voor een groenzone. Door het meenemen van de geschiedenis van de site, het behoud van

Clementwijk, Sint-Niklaas

De Clementwijk wordt uitgebreid met een duurzame groene woonwijk. Hij zal plaats bieden aan 700 woningen - een mix van verschillende woningtypologieën bestemd voor verschillende bewonersgroepen - en een natuurrijk

Zaaipad, Overpelt

Het Zaaipad is de ruggengraat van een kindvriendelijk woonproject in Overpelt. In het project met achttien geschakelde woningen ligt een attractieve speelruimte. Ze is deels verhard voor fietsen of rollerskaten

Vlierbeekveld, Leuven

Het project Vlierbeekveld wil een bestaande woonwijk uitbreiden en een 150-tal nieuwe woongelegenheden realiseren. Het is opgevat als een verkaveling met erfkarakter, met een grote oppervlakte aan recreatief publiek domein

Vaartkom 94, Leuven

De vroegere hoofdzetel van Interbrew, met een zware omheining en een bescheiden en zeer privatieve groenomgeving, is omgevormd tot een aantrekkelijk studentenhome met een deels publieke, deels semipublieke belevings- en

’t Groen Kwartier, Antwerpen

’t Groen Kwartier was lange tijd een in- en afgesloten plek, nu is het een aantrekkelijke en levendige buurt. De metamorfose was enkel mogelijk dankzij een duidelijke ambitie: ’t Groen

Intergenerationeel Project Linkeroever, Antwerpen

Het Intergenerationeel Project Linkeroever (IGLO) is een stadsvernieuwingsproject voor de realisatie van sociale infrastructuur in de Europawijk: een rust- en verzorgingstehuis, een dienstencentrum, een kinderdagverblijf, een jeugdcentrum, een sporthal, serviceflats…

Dijledelta, Leuven

Het vroegere fabrieksterrein van Stella Artois is omgevormd tot een binnenstedelijk woongebied met een aantrekkelijke groenzone. De Dijle die op die plek overwelfd was, is weer opengemaakt en loopt langsheen

Hof ten Rozen, Aalst

Hof ten Rozen is een sociale hoogbouwwijk uit de jaren ’70. Hij evolueerde tot één van de armste buurten van Vlaanderen, een grondige vernieuwing was noodzakelijk. Gelijktijdig met de renovatie