Projecten

Straten & pleinen Trage wegen

Rozenwijk, Kasterlee

De Rozenwijk is een renovatieproject van een bestaande sociale woonwijk. De woningen en het openbaar domein hebben een moderne, groene en frisse aanblik gekregen. De vroeger grijze Rozenwijk is een
Straten & pleinen Trage wegen

Tuinlei, Schelle

Een nieuwbouwproject van drie huizenblokken en twee urban villa’s sluit aan op het bestaande weefsel van de Tuinlei. De landschappelijke insteek van het openbaar domein, de uitgebreide padenstructuur en sterk

Wijdbosch fase 1, Geel

Wijdbosch is een project voor sociale huisvesting in de stad Geel. In de eerste fase zijn 61 woningen gerealiseerd. Ze zijn als een begijnhofensemble gepositioneerd rond een autovrij groen woonhof
Straten & pleinen

Dorpshuisplein, Izegem

Begin 2019 onderging het Dorpshuisplein in Emelgem een flinke metamorfose. Het oorspronkelijk volledig verharde pleintje kreeg een verfrissende groene injectie, aangepast aan de behoeften van de buurt. Beton moest wijken
Erfgoed Evenementen Huisstijl

Hogeschoolplein, Leuven

Het Hogeschoolplein in het centrum van Leuven kreeg een tijdelijke invulling. Het interactieve ontwerp laat de bezoekers al spelend en denkend de bijzondere geschiedenis van het plein ontdekken. Over een
Straten & pleinen Trage wegen

Schippersbos, Boortmeerbeek

Het project Schippersbos is een woonuitbreidingsgebied. Het is een afwerking van het hoofddorp Boortmeerbeek. Schippersbos omvat een- en meergezinswoningen. De bestaande groenstructuur, nieuwe groene stroken en een bebost perceel versterken
1 2 3 15