Projecten

3 espaces publics dans une vallée, Ixelles

Le développement de trois projets d'espaces publics reliés par un contexte proche, est une opportunité exceptionnelle pour mettre en valeur tant un paysage physique que social et culturel. Paysage physique,
Erfgoed Straten & pleinen

Markt, Geel

De Markt van Geel heeft weer aansluiting gevonden bij haar vroegere kwaliteiten: openheid, overzicht, helderheid, groene elementen. Die waren na de Tweede Wereldoorlog verloren gegaan omdat de auto alle plaats
Parken & groengebieden

Sint-Hubertusplein, Niel

Met het herinrichten van het Sint-Hubertusplein is de eerste fase van de dorpskernvernieuwing van Niel gerealiseerd. De Nielenaren werden via een intensieve dialoog betrokken bij de totstandkoming van de plannen
Bedrijventerreinen

OostCampus, Oostkamp

Op de site van het voormalige opslag- en distributiecentrum van Coca-Cola zijn de administratieve en uitvoerende diensten van de gemeente en het OCMW van Oostkamp ondergebracht. De enorme loods werd
Straten & pleinen Waterfronten

Werfplein, Aalst

De herinrichting van het Werfplein past in de uitvoering van het Masterplan Stationsomgeving Aalst. De daling van de verkeersintensiteit en het verplaatsen van het autoverkeer naar één zijde aan de
1 8 9 10 11 12 15